Home > ข่าวการศึกษา > รองผอ.สพป.ยะลา เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประเพณีเมาลิดและพิธีเข้าสุนัตหมู่ ประจำปี ๒๕๕๘ รับปิดเทอม

รองผอ.สพป.ยะลา เขต ๓ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประเพณีเมาลิดและพิธีเข้าสุนัตหมู่ ประจำปี ๒๕๕๘ รับปิดเทอม

April 11, 2015

735945.jpg

(วันนี้ 9 เมษายน 2558) นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้รับมอบหมายร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประเพณีเมาลิดและพิธีเข้าสุนัตหมู่ ประจำปี 2558 รับปิดเทอมใหญ่ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ เขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเป็นเจ้าภาพการจัดงาน และนายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

สำหรับการจัดงานเมาลิดและพิธีเข้าสุนัต ครั้งนี้ ถือเป็นหลักปฏิบัติหนึ่งของชายมุสลิมทุกคนก่อนวัยบรรลุนิติภาวะตามหลักศาสนาอิสลาม โดยจะทำการขลิบหนังสหุ้มปลายอวัยวะเพศเพื่อเป้นการชำระความสกปรก สร้างความสะอาดแก่ร่างกาย การเข้าสุนัตถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความดีตามบทบัญญัติอาลามและผู้ที่ผ่านการเข้าสุนัตแล้วจะถือว่าเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์ ซึ่งปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมพิธีสุนัต จำนวนทั้งสิ้น 25 คน พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในตำบลตาเนาะแมเราะ มาร่วมงานจำนวน 300 คน

นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีเมาลิดเพื่อรำลึกถึงท่านนบีมูฮัมหมัด(ซล.) ศาสดาองค์สำคัญของศาสนาอิสลาม ตลอดจนร่วมรำลึกถึงคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ของท่านที่มีต่อศาสนาอิสลาม และคำสอน แบบอย่างในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมทั่วโลก ตลอดจนมีการอ่านบทสรรเสริญแก่ท่านนบีมูฮัมหมัด(ซล.) การบรรยายธรรมทางศาสนาในแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย นายวิรัตน์ แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ กล่าว

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/อาลาวี ภาพ

09 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: