Home > ข่าวการศึกษา > หน่วยงาน สพป. ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

หน่วยงาน สพป. ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

April 28, 2015

สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

740179.JPG

สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะข้าราชการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ

พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว

ขับไล่อริราชศัตรู ตลอดพระชนมายุ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย

และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดมา

จนทุกวันนี้ เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย์ของไทย

ซึ่งได้ทรงคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชาวไทยทั่วหล้า พระองค์เสด็จสวรรคต

ท่ามกลางกองทัพไทยระหว่างยกทัพไปเมืองฮาง สิริพระชนมายุรวม ๕๐ พรรษา

โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี

วางพวงมาลา จุดธูปเทียน ถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ณ อาคาร

ศาลารักษ์ปทุม บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

สพม.๒๙ พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ICT) สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัด

740430.jpg

ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประธานเปิดการอบรมการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ และโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๒๐ คน ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนางาน ICT เพื่อการบริหารจัดการ และดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ICT) ระดับสหวิทยาเขตและสถานศึกษา เพื่อให้งานด้าน ICT มีความครอบคลุมภารกิจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการปฏิบัติงานจำนวนมากขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพิบูลย์สงคราม จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี >บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

นักเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 รับทุนการศึกษา “โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช”

740444.JPG

วันที่ 27 เมษายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นผู้แทนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน ประจำปี 2557 ระดับประถมศึกษา จังหวัดละ 10 ทุน ๆ ละ 3000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดละ 9 ทุน ๆ ละ 3000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท

คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำ “โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช” ประธานอุปภัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ โดยมีนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 5 ราย คือ เด็กหญิงวันวิสา มณีจินดา โรงเรียนวัดหนองปลาไหล เด็กหญิงชญานี ฮวดหวัง โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง เด็กชายนที จุ่นบุญ โรงเรียนวัดลำเหย เด็กชายใตรภพ กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านหลักเมตร และเด็กหญิงปัทมพร ลบแย้ม โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย และในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำวน 5 ราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต จำนวน 9 ราย -/เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 รายงาน-/

https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/614235255561…

27 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: