Home > ข่าวการศึกษา > สพม.เขต ๓๓ ดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข

สพม.เขต ๓๓ ดำเนินการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข

May 6, 2015

742323.JPG

2 พฤษภาคม 2558 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2558 ภาค ข. (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ได้ประชุมชี้แจงการปฏิบัติแก่คณะกรรมการกำกับห้องสอบ ซึ่งมีทั้งหมด 25 ห้อง ผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 393 คน ซึ่งประธาน อ.ก.ค.ศ.ได้ทดสอบการเดินผ่านเครื่องแสกนวัตถุต้องสงสัย เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย ก่อนเวลาสอบ รองประธานสนามสอบ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่จาก สพฐ. ได้นำพาคณะเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD. จาก ตชด.21 ได้ทำการแสกนหาสิ่งแปลกปลอมในห้องสอบทั้ง 25 ห้อง เมื่อถึงเวลาจึงให้ผู้เข้าสอบเดินผ่านเครื่องแสกนเพื่อเข้าห้องสอบ ทั้งภาคเข้าและภาคบ่าย การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นไปด้วยดี พร้อมประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) และมีสิทธิสอบภาค ค (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหนง) จำนวน 377 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.93 พิชญ์สิณี เจริญรัตน์ ภาพ/ข่าว ประกาศผลสอบ http://www.secondary33.go.th/attachments/5535_spm33.pdf

05 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: