Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.

May 11, 2015

743917.jpg

วันศุกร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดร.วินัย รอดจ่าย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ส่วนกลางร่วมกับบุคคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ซึ่งจำพรรษา ณ วัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นชอบให้จัดทำหนังสือที่ระลึกในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำหนังสือที่ระลึก ซึ่งได้นัดคณะกรรมการประชุมในวันนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น ๓ ประธานได้กลุ่มถึงความเป็นมาของการจัดทำหนังสือที่ระลึก มีการประชุมพิจารณา โครงสร้างเนื้อหาของหนังสือที่ระลึก บทนำ จังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบัน ประเพณีและวัฒนธรรมสำคัญ แหล่งท่องเที่ยวและวัตถุโบราณที่สำคัญ สัมภาษณ์บุคคลสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี และได้นัดประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ เป็นเลขานุการ

08 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: