Home > ข่าวการศึกษา > ๑๐๐ คะแนนเต็มคณิตศาสตร์ ม.๖ สพม.เขต ๓๕

๑๐๐ คะแนนเต็มคณิตศาสตร์ ม.๖ สพม.เขต ๓๕

May 11, 2015

743786.jpg

ประวัติ

ชื่อ นายปิยะบุตร อินบุญส่ง อายุ ๑๘ ปี เป็นบุตรคนเดียว

บิดาชื่อ นายชาตรี อินบุญส่ง ทำงานที่ ห้างลำปางเสรีสรรพสินค้า

มารดาชื่อ นางจันทร์เพ็ญ อินบุญส่ง ทำงานที่ ห้างลำปางเสรีสรรพสินค้า

ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๘ ตำบล ชมพู อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง

การศึกษา

จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนอรุโณทัย

จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ

(โครงการ พสวท.)

คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ประสบการณ์…สอนอะไร เรา

เวลาที่ผมเรียนคณิตศาสตร์ ผมคิดเสมอว่า ตั้งใจเรียน ความเข้าใจ คือ สิ่งที่สำคัญ ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เราเรียนอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าปัญหาจะยากแค่ไหนสุดท้ายจะสามารถแก้ได้ ทุกครั้งที่คุณครูให้การบ้านมาทำ

ผมก็มักจะอ่านหนังสือทำความเข้าใจก่อนทำแบบฝึกหัด พอเข้าใจแล้วก็จะฝึกทำโจทย์เยอะๆเพื่อให้เกิดความชำนาญ และต้องมีความอดทนและพยายามในการแก้โจทย์ยาก ๆ ด้วย อย่ารีบเปิดเฉลย แต่ถ้าพยายามสุดความสามรถแล้ว แก้ไม่ได้ก็ค่อยเปิดเฉลยและทำความเข้าใจ จากนั้นก็กลับไปแก้โจทย์ใหม่จนกว่าจะทำได้ นอกจากนี้ก็ลองฝึกคิดโจทย์โดยใช้หลายๆวิธีด้วย

ด้วยรักและห่วงใย…จากพี่

สุดท้ายนี้อยากบอกน้อง ๆ กว่าจะเดินทางมาถึงจุดสุดยอด สอบ O-NET ระดับชาติได้ ๑๐๐ คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นั้น พี่ไม่ได้ใช้เวลาสั้น ๆ ในการเตรียมตัว กว่าที่พี่จะมีพื้นฐาน ความเข้าใจ เทคนิค และประสบการณ์ พี่ต้องค่อย ๆ ทำความเข้าใจ เก็บสะสมประสบการณ์ อดทนและพยายามแก้โจทย์ยาก ๆ ดังนั้น พี่ก็อยากให้น้องหมั่นทำความเข้าใจ ฝึกทำโจทย์เยอะๆ แล้วคะแนนเต็มจะไม่หนีน้อง ๆ ไปไหนแน่นอน จงบริหารเวลาและใช้เวลาให้คุ้มค่า อนาคตที่เราหวังไว้ ย่อมอยู่ในกำมือเรา…

ขอบคุณจากใจ….

ผมขอขอบคุณคุณ พ่อและคุณแม่ที่อบรมสั่งสอนผมให้เป็นคนดี ตั้งใจเรียนหนังสือ คุณครูทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ผมทั้งในการเรียนและชีวิตประจำวัน และขอบใจเพื่อน ๆ ที่ให้กำลังใจ คำแนะนำหลาย ๆ อย่าง และคอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอด

08 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: