Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

May 13, 2015

743813.JPG

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายไพรัช มณีโชติ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอก ไม้ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2558” ณ ห้องประชุม 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. เพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับครูบรรณารักษ์ ครูผู้รับผิดชอบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและครูภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามแนวทางการดำเนินงานของ สพฐ. 2557-2561 การอบรมดำเนินการระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2558 ในรูปแบบบรรยาย ฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ร.ร. ครูบรรณารักษ์ ครูผู้รับผิดชอบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ครูเครือข่ายภาษาไทย ที่สมัครใจ จำนวน 122 คน โดยมีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ร.ร. และครูภาษาไทย ในสังกัด เป็นวิทยากร ตลอดการอบรม

08 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: