Home > ข่าวการศึกษา > ม.นอกระบบอย่าอ้างสิทธิ์ราชการ

ม.นอกระบบอย่าอ้างสิทธิ์ราชการ

May 14, 2015

รมว.ศึกษาธิการ ฝาก “ม.นอกระบบ” อย่าอ้างสิทธิ์ตามระบบราชการ ออกไปแล้วต้องยอมรับระเบียบ ชี้คุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรไร้ข้อครหาในทุกเรื่อง

6ae7abe95kibhbgfihbbg.jpg

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ได้มีการพูดคุยถึงนโยบายการเปลี่ยนสถานะไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ โดยเหตุผลที่มหาวิทยาลัยต้องการออกนอกระบบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพราะระเบียบราชการบางอย่างอาจเป็นอุปสรรคในการทำงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งออกนอกระบบไปแล้ว และสามารถบริหารจัดการได้ดี ขณะเดียวกันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพิ่งเห็นชอบในวาระ 2 และ 3 ให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบจำนวนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อออกนอกระบบไปแล้วถือว่าไม่ได้เป็นส่วนราชการ แต่ที่ผ่านมายังมีมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบบางแห่งขอใช้สิทธิ์บางอย่างตามระบบราชการ อาทิ เมื่อมีการบริจาคที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ให้มหาวิทยาลัย ตามหลักเมื่อเป็นส่วนราชการไม่ต้องจ่ายภาษี แต่ถ้าไม่ส่วนราชการแล้ว ก็ควรจะต้องเสียตามระเบียบ ไม่อยากให้มากล่าวอ้างว่าเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งไม่เหมาะสม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไม่เสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยที่ขอเปลี่ยนสถานะมาให้พิจารณาเพิ่มเติม หากมีการเสนอเข้ามาก็ไม่น่าจะมีปัญหา

กรณีที่มีการท้วงติงเรื่องคุณสมบัติของนายบดินทร์ รัศมีเทศ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ทำหนังสือถึงสภา มก. ขอให้ทบทวนการขอเสนอทูลเกล้าฯ ถวายชื่ออธิการบดีอีกครั้ง เนื่องจากเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ขณะที่ล่าสุดที่ประชุมสภา มก. ยืนยันเสนอชื่อแต่งตั้งนายบดินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก.เช่นเดิม โดยส่วนตัวมองว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเล็กหรือใหญ่ ต้องเป็นการคัดสรรบุคคลที่ได้รับการยอมรับ และไม่มีข้อครหาในทุกเรื่อง

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ไปเสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ สกอ.พิจารณา และยังมีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการ (มสธ.) อยู่ระหว่างดำเนินการ เชื่อว่าภายในรัฐบาลนี้ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่ม ทปอ.น่าจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบเกือบทั้งหมด

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: