Home > ข่าวการศึกษา > เปิดม่านการศึกษา : ๑ มิ.ย. ๕๘

เปิดม่านการศึกษา : ๑ มิ.ย. ๕๘

June 1, 2015

6hggaaka9d8hfhg9cddg6.jpg

“1 มิถุนายน” ปีนี้ตรงกับ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดา “ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน” พุทธศาสนิกชนจะพากันนิยมเข้าวัด ทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา ฟังเทศน์ ฟังธรรม ฯลฯ กระทรวงวัฒนธรรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วม “เวียนเทียน” ทั่วประเทศ ในวันมหามงคลด้วย

แว่วว่า “ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ” รักษาราชการแทนอธิการบดีนครพนม เตรียมการต้อนรับบรรดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐจากทั่วประเทศ ในการประชุมสมัยสามัญของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 นี้ ที่ “มหาวิทยาลัยนครพนม”

งานนี้ “รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง” เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แจ้งว่า การประชุม ทปอ.มีวาระสำคัญมากมาย แต่ขออุ๊บเอาไว้ก่อน อีกทั้งจะใช้ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม เป็นที่ระดมสมอง และมี “ศ.ดร.ประสาท สืบค้า” อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธาน ทปอ. นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุม

“ครูแจ่ม” ฝากถึงสมาชิก ทปอ. ที่จะเข้าร่วมในการประชุมสามัญ ทปอ.ครั้งที่ 3/2558 ด้วยว่า เคยมีผลศึกษาว่า มหาวิทยาลัยนอกระบบ ประชาชนได้ประโยชน์อะไร ประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรบ้าง ขณะเดียวกัน ฝากให้ทุกมหาวิทยาลัยใส่ใจ “งานแนะแนว” ของนิสิต นักศึกษา รวมถึง “ธรรมาภิบาล” ในรั้วสถาบันอุดมศึกษา เมื่อไหร่จะเกิดขึ้นจริง

(เปิดม่านการศึกษา : 1 มิ.ย. 58 : โดย…ครูแจ่ม)

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: