Home > ข่าวการศึกษา > โรงเรียนสังกัด สพป.พล.๑ คึกคัก พลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง

โรงเรียนสังกัด สพป.พล.๑ คึกคัก พลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง

June 4, 2015

753870.JPG

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยว่า ภายหลังเสร็จสินการอบรม พลิกโฉมการสอนระดับชั้น ป.1 มุ่งเน้นทักษะอ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการอบรม ให้กับครูพร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบ DLTV ปรากฏว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด 132 โรง ต่างให้ความสนใจแนวทางการพัฒนาการทักษะทางสมองตามทฤษฎีกุญแจ 5 ดอก เป็นอย่างมาก ในขณะนี้โรงเรียนต่าง ๆ ได้เริ่มพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นกุญแจดอกที่ 1 สนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาสมองและไขสันหลังของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการออกแบบสนามและจัดหาวัสดุเหลือใช้ เช่น กิ่งไม้ ยางรถยนต์ขนาดต่างๆ เพื่อมาจัดทำสนามตามบริบทของแต่ละโรงเรียนกันอย่างคึกคัก ซึ่งตนได้เน้นย้ำให้สนามเด็กเล่นนี้ต้องมีฐานการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกส่วน มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับนักเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จะจัดมหกรรมการศึกษาพลิกโฉมโรงเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 1 อ่านออกเขียนได้ ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain-Based Learning : BBL)ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู ในสังกัด สพป.พล.1 กว่า 1,400 คน ภายในเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการพัฒนาให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

02 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: