Home > ข่าวการศึกษา > MOU ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และโรงเรียนใสสะอาด สพม.เขต ภ๕

MOU ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และโรงเรียนใสสะอาด สพม.เขต ภ๕

June 4, 2015

753725.jpg

นายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต ๓๕ ร่วมกับรอง.ผอ.สพม.เขต ๓๕ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนใสสะอาด โดยเชิญ นายประสิทธิ์ ฟูใจ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง และนายรณรงค์ เสาเหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน มาเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมทำพิธี จำนวน กว่า ๑๕๐ คน ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง เมื่อวันที่ผ่านมา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของสพม.เขต ๓๕ กับผู้แทนหน่วยงานในสังกัด สพม.เขต ๓๕ ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายของ สพฐ. ในอันที่จะสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนใสสะอาด หลังจากนั้นสพม.เขต ๓๕ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาที่มีธรรมาภิบาล โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปางและลำพูนร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.844256388993798.107…

02 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: