Home > ข่าวการศึกษา > พลาดแอดมิชชั่นส์ชี้มีที่นั่งว่างม.เอกชนรองรับเพียบ

พลาดแอดมิชชั่นส์ชี้มีที่นั่งว่างม.เอกชนรองรับเพียบ

June 12, 2015

สสอท.ฝากนร.พลาดแอดมิชชั่นส์ชี้มีที่นั่งว่างม.เอกชนรองรับเพียบ : ชุลีพร อร่ามเนตรรายงาน

aef8ah79cg87eaeg658hg.jpg

ผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) http://www.aupt.or.th, http://www.cuas.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผล และจะสอบสัมภาษณ์ตรงกับวันเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558

ปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นส์ทั้งสิ้น 124,648 คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 87 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 802 คณะ/สาขาวิชา โดยมีรหัสคณะ/สาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 4,114 รหัส มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 91,813 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 151,838 คน ดังนั้น จึงยังมีที่นั่งว่างเหลืออีกจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะมีการเปิดรับสมัครอีกครั้ง ขอให้ผู้ที่พลาดจากแอดมิชชั่นส์กลางคอยติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) กล่าวว่า ตอนนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัด สสอท.จำนวน 46 แห่ง ที่ยังมีที่นั่งเพียงพอที่จะรองรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนได้จำนวน 72,088 คน ดังนี้ ม.สยาม 2,500 คน ม.กรุงเทพ 8,110 คน ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,440 คน ม.รัตนบัณฑิต 250 คน ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 1,370 คน ม.วงษ์ชวลิตกุล 1,550 คน ม.หอการค้าไทย 6,920 คน ม.หาดใหญ่ 2,845 คน ม.อัสสัมชัญ 711คน ม.รังสิต 3,000 คน ม.พายัพ 3,590 คน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 3,500 คน ม.พิษณุโลก 1,000 คน ม.คริสเตียน 810 คน ม.เนชั่น 55 คน ม.เซนต์จอห์น 220 คน ม.เกริก 2,205 คน ม.ฟาร์อีสเทอร์น 1,110 คน ม.เจ้าพระยา 115 คน

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2,000 คน ม.อีสเทิร์นเอเชีย 800 คน ม.เอเชียอาคเนย์ 3,302 คน ม.เฉลิมกาญจนา 720 คน ม.ศรีปทุม 195 คน ม.เวสเทิร์น 870 คน ม.กรุงเทพธนบุรี 1,140 คน ม.เกษมบัณฑิต 4,000 คน ม.ตาปี 275 คน ม.นอร์ทกรุงเทพ 3,500 คน ม.กรุงเทพสุวรรณภูมิ 1,420 คน ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 2,960 คน ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 100 คน ม.ปทุมธานี 2,000 คน วิทยาลัย(ว.)สันตพล 1,330 คน ว.อินเตอร์เทคลำปาง 100 คน ว.เทคโนโลยีพนมวันท์ 360 คน ว.ดุสิตธานี 300 คน ว.เซนต์หลุยส์ 80 คน ว.นครราชสีมา 800 คน ว.บัณฑิตเอเชีย 900 คน ว.เซาธ์อีสท์บางกอก 500 คน ว.เชียงราย 510 คน ว.เทคโนโลยีภาคใต้ 180 คน ว.เทคโนโลยีสยาม 1,500คน ว.ทองสุข 780 คน และสถาบันอาศรมศิลป์ 165 คน

“ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยให้นักเรียนได้เลือกเรียนจำนวนมาก และมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้พิสูจน์ตัวเองถึงคุณภาพ มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ โดยดูได้จากอัตราเด็กเข้าเรียน และบัณฑิตที่มีงานทำ ซึ่งบางคณะ บางสาขาอาจมีคุณภาพมากกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐบาลบางแห่ง อีกทั้งในการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเอกชนจะเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี ควบคู่การปฏิบัติ จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และทำงานเป็น ดังนั้น อยากฝากนักเรียน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง เรียนมหาวิทยาลัยใดก็ประสบความสำเร็จได้ไม่แตกต่างกัน ลองเปิดใจมองสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่คุณภาพ มาตรฐาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งจะช่วยสร้างฝันและสร้างอนาคตให้แก่เด็กทุกคนได้” ดร.พรชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้น นอกจากแอดมิชชั่นส์แล้ว ยังมีระบบโควตา ระบบรับตรง ซึ่งเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้เรียนในคณะ สาขา มหาวิทยาลัยที่ตนเองใฝ่ฝันได้ โดยในปีการศึกษา 2559 นี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีการปรับในส่วนของปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ รับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 1-20 ตุลาคม 2558 กำหนดการสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2558 ประกาศผลการสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครสอบความถนัดทั่วไป(แกต) หรือความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (แพต) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1-20 กันยายน 2558 กำหนดการสอบแกต/แพต ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลการสอบแกต/แพต ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 มกราคม 2559 สอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2558 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 มีนาคม 2559 รับสมัครแกต/แพต ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 6-25 มกราคม 2559 กำหนดการสอบแกต/แพต ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 5-8 มีนาคม 2559 ประกาศผลการสอบแกต/แพต ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12 เมษายน 2559

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง สอท. จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ วันที่ 22 เมษายน 2559 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือก วันที่ 26-29 เมษายน 2559 สอท.แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน และประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ และตัดสิทธิ์การสมัครในระบบการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาเข้าแอดมิชชั่นส์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6-17 พฤษภาคม 2559 รับสมัครแอดมิชชั่นส์ วันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่นส์ วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2559 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้คะแนนในการคัดเลือกฯ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2559 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 5 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 14-17 มิถุนายน 2559 และประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 1 กรกฎาคม 2559 นักเรียนควรติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างใกล้ชิด

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: