Home > ข่าวการศึกษา > นักเรียน ปลูกดอกพุดขายสร้างรายได้ระหว่างเรียน

นักเรียน ปลูกดอกพุดขายสร้างรายได้ระหว่างเรียน

June 14, 2015

759268.JPG

นักเรียน ปลูกดอกพุดขายสร้างรายได้ระหว่างเรียน

หนึ่งในวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก – อุตรดิตถ์) คือ การทำสวนเกษตรในพื้นที่ของโรงเรียน โดยอาศัยที่ว่างของโรงเรียนปลูกดอกพุดมีรายได้ระหว่างเรียน

นายประจวบ พิมละมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม เปิดเผยว่า โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอลับแล และอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์กว่า 30 กิโลเมตร นักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนในพื้นที่ที่ครอบครัวมีอาชีพทำการเกษตรทำไร่ ทำสวน อีกทั้งพื้นที่ของโรงเรียนที่เนื้อที่ 47 ไร่ ทำให้มีพื้นที่สำหรับจะทำการเกษตรเพื่อการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนได้

โดยได้มอบหมายให้ครูผู้สอนในวิชาการเกษตร สอนนักเรียนในการปลูกดอกพุดจำนวนกว่า 50 ต้นและแบ่งเวรกันในการดูแล บำรุง รักษา รดน้ำพรวนดิน จนปัจจุบัน สามารถเก็บดอก ส่งออกขายให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ร้อยมาลัยส่งขาย ซึ่งได้ราคาดี ทำให้นักเรียนมีรายได้ มีเงินออมในระหว่างเรียน อีกทั้งเป็นการฝึกอาชีพนำไปเป็นอาชีพเสริมภายหลังจบการศึกษาได้

ด้านนางสาวกมลพร สมถวิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่าว่า “จะใช้เวลาในคาบจิตอาสา ครูจะให้ลงมาดูแลต้นไม้ พรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ถ้ามีดอกก็จะเก็บ ส่งให้กับผู้ปกครองของเพื่อนที่ร้อยมาลัยขาย ได้ราคาดีลิตรละ 120 บาท ซึ่งจะใช้ในช่วงเช้าและในช่วงคาบจิตอาสา เก็บดอกพุด โดยจะแบ่งหน้าที่และเวรในการดูแลค่ะ”

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ได้จัดให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการฝึกวินัย ฝึกความรับผิดชอบ และยังสร้างรายได้ในระหว่างเรียนได้อีกด้วย.

…………………………………………………

วรางคณา อนันตะ ภาพ/ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

13 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: