Home > ข่าวการศึกษา > ๗๑ทีมเกาะติดสงสัยติดเชื้อเมอร์ส

๗๑ทีมเกาะติดสงสัยติดเชื้อเมอร์ส

June 22, 2015

กทม.เปิดแผนรับมือ “เมอร์ส” จัดทีมเกาะติดผู้ต้องสงสัย เน้นกลุ่มนักเรียน – แรงงาน – นักท่องเที่ยว เดินทางไปกลับประเทศเสี่ยง ห่วงติดเชื้อไม่รู้ตัว

bdhfiabi8ag7bag5cbkh5.jpg

22 มิ.ย. 58 นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กมม. ครั้งที่ 16/2558 ซึ่งมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุม ว่า สำนักอนามัย กทม.ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือไวรัสเมอร์ส ซึ่ง กทม.ได้แจ้งเตือนให้สถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ คัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการ Influenza like illness และมีประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วย ตามแนวทางการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง รวมทั้งจัดทำแนวทางการวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ชุดสำหรับป้องกันตนเอง และให้โรงพยาบาลสำนักการแพทย์เตรียมพร้อมห้องแยกสำหรับรองรับผู้ป่วย

นางสาวตรีดาว กล่าวต่อว่า ด้านการคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จะรับผิดชอบโดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดำเนินการลักษณะเดียวกับกรณีอีโบลา ขณะที่ปีที่ผ่านมา เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ 1,000 กว่าคน กทม.จึงได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการป้องกันตนเอง ส่วนผู้ที่จะเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาด มีการแจกแผ่นพับให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง รวมทั้งได้มีการแบ่งกลุ่มผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็น 3 กลุ่ม 1. กลุ่มที่มีโรคประจำตัว ซึ่งมีความเสี่ยงมาก 2. กลุ่มที่มีโรคบ้าง และ 3. กลุ่มที่ร่างกายแข็งแรง เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจติดตาม

“นอกจากนี้ได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งในกรุงเทพฯ ได้มีมาตรการการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการ Influenza like illness ที่มีประวัติการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง คือ คนที่ใกล้ชิดผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร รวมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยในชุมชนด้วย โดยจากนี้ไปจะเริ่มจับตาในกลุ่มของแรงงานไทย นักเรียนที่ต้องเดินทางไปประเทศเสี่ยง รวมทั้งนักท่องเที่ยวซึ่งมาจากประเทศเสี่ยง และหากมีกรณีที่สงสัย ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 71 ทีม จะดำเนินการติดตามผู้ป่วยจนพ้นระยะ 14 วัน ที่ต้องเฝ้าระวัง”

นางสาวตรีดาว กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการดูแลเฝ้าระวังสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ ที่ประเทศตะวันออกกลาง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน แต่เป็นห่วงผู้ป่วยที่ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะทำให้เชื้อแพร่กระจายได้ จึงได้มอบหมายให้สำนักอนามัยประสานให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การป้องกัน และการสังเกตอาการของผู้ป่วยแก่สถานประกอบการ ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้รับทราบและเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลบุคลากร และสถานประกอบการของตนเอง และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์โรค และรายงานต่อคณะผู้บริหาร กทม.อย่างต่อเนื่อง

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: