Home > ข่าวการศึกษา > ยะลา ๒ มอบข้าวสาร อาหารกลางวันเพื่อน้องชายแดนใต้

ยะลา ๒ มอบข้าวสาร อาหารกลางวันเพื่อน้องชายแดนใต้

June 23, 2015

762928.JPG

เร็วๆนี้ ( 19 มิ.ย.58) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จัดกิจกรรมมอบข้าวสารเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ด้วยความอนุเคราะห์จากคุณศกสิริ วัฒนโสภณวงษ์ และญาติธรรม ร่วมกันบริจาคข้าวสารจำนวน 300 กว่ากระสอบ เพื่อมอบให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 68 โรงเรียน ทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ ยะหา กาบัง และบันนังสตา นำไปเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ทั้งนี้พิธีมอบข้าวสารเพื่ออาหารกลางวันได้จัดพิธีมอบพร้อมกันทั้ง 3 อำเภอ โรงเรียนสังกัดในอำเภอบันนังสตา ได้รับเกียรติจากนายสนั่น สนธิเมือง นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานในการมอบข้าวสาร ส่วนโรงเรียนในสังกัดอำเภอยะหามีนายรัชวุฒิ วงษ์เสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษายะลา เขต 2 เป็นประธานในการมอบฯ และโรงเรียนสังกัดอำเภอกาบัง มีนายวิธาน สุชาติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เป็นประธานในการมอบข้าวสาร

22 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: