Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ปข. ๒ จัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี ๒๕๕๘

สพป.ปข. ๒ จัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี ๒๕๕๘

June 24, 2015

763743.jpg

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2558 จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2555 พบว่าการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทั่วโลก เสียชีวิต 135,585 คน เฉลี่ยวันละ 372 คน ส่วนสถิติในประเทศไทยเด็กในอายุดังกล่าวจะเสียชีวิตทุกสาเหตุ สำหรับช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำมากที่สุดจะเป็นเดือนเมษายน โดยมีสถิติสูงถึง 182 คน รองลงมาจะเป็นเดือนมีนาคม 148 คน และเดือนพฤษภาคม 131 คน และเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดอยู่ระหว่างอายุ 1 – 9 ปี จากเหตุดังกล่าว จึงจำเป็นต้องให้เด็กกลุ่มเสี่ยงได้ฝึกหัดว่ายน้ำ หรือ ว่ายน้ำเป็นและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนว่ายน้ำเพื่อชีวิต เป็นนโยบายในการป้องกันการเสียชีวิตหรือลดอัตราการตายจากการจมน้ำ และเสริมสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้กับนักเรียน เป็นการเพิ่มพูนทักษะในการว่ายน้ำให้แก่นักเรียน สามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 4 อำเภอ จำนวนนักเรียนเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 200 คน แบ่งเป็นจุดอบรมละ 50 คน ดังนี้ จุดที่ 1 อำเภอหัวหิน จัดที่สระว่ายน้ำสวนน้ำแบล็คเมาน์เทน หัวหิน

จุดที่ 2 อำเภอปราณบุรี จัดที่สระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านตำหรุ

จุดที่ 3 อำเภอสามร้อยยอด จัดทีสระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านพุน้อย

จุดที่ 4 อำเภอกุยบุรี จัดที่สระว่ายน้ำโรงเรียนก็พัฒนา

23 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: