Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ระยอง เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์

สพป.ระยอง เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์

June 24, 2015

762428.jpg

20 มิ.ย. 58 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ สพป.ระยอง เขต 1 ให้กับตัวแทนเครือข่ายสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนโรงละ 1 คน (รุ่นที่ 1) ภาครัฐ ได้แก่กลุ่มอำเภอเมือง จำนวน 42 คน, อำเภอปลวกแดง จำนวน 18 คน อำเภอบ้านฉาง จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ระยอง เขต 1 ได้ด้วยตนเอง และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้สูงขึ้น ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ สร้างประโยชน์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมากทำให้เกิดเครือข่ายในสถานศึกษา ซึ่งสามารถนำกิจกรรมเด่นของโรงเรียน สามารถ Upload ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ได้ด้วยตนเองโดยผ่านช่องทาง website สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อกระจายข่าวสารให้เผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับการเชื่อม Social network Group จากสถานศึกษาอีกด้วย ซึ่งไม่ทำให้พลาดโอกาสในการติดต่อข้อมูลข่าวสารฯ โดยมีนายเปรมชัย ปิยวณิชสกุล ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดหนองพะวา (Webmaster ระยอง เขต 1)โดยมีนางกัญจนา สุมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียนมีสบาย

20 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: