Home > ข่าวการศึกษา > จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

July 3, 2015

769103.JPG

ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชาติชาย สงวนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2135 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ให้ลูกเสือ เห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือไทย ทางจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขึ้น เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว ในการนี้ โรงเรียนในสังกัด สพม.39 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ โรงเรียนยางโกลนวิทยา โรงเรียนดาราพิทยาคม โรงเรียนบ้านโคนพิทยา โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และเครือข่ายพรหมพิราม มีโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธี 7 โรงเรียน ร.ร.วัดวังมะด่าน,ร.ร.ศรีภิรมย์พิทยา,ร.ร.ผดุงวิทยา,ร.ร.หนองสะแกประชานุกูล,ร.ร.วัดย่านยาวประชานุกูล,ร.ร.บ้านหนองไผ่,และโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ณ สนาม ร.รวังมะด่านพิทยาคม

………………………………………………

วรางคณา อนันตะ / ข่าว

อลิษา ประทุมโพธิ์ / เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน / ภาพ

01 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: