Home > ข่าวการศึกษา > สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

July 7, 2015

770506.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยได้ดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 คน เข้าสอบ จำนวน 1 คน และได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดครบทุกขั้นตอน ในการนี้ ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สพร.และคณะได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

05 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: