Home > ข่าวการศึกษา > ติดตามนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ติดตามนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

July 11, 2015

772710.JPG

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 คณะติดตามทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2558 สพฐ.นำโดยนายนิธิศ ภู่ชัย และคณะจากสำนักติดตามฯ สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยภาคเช้าติดตาม นายฤทธิไกร โกศล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต มีนายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนและ คณะครูให้การต้อนรับและภาคบ่ายติดตามนักเรียนทุน นายยงยุทธิ์ ปาลวงศ์ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม มีนายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยนางสาวประไพ พิกุลผล นักวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนทั้งสองรายในครั้งนี้ด้วย เรวดี….ภาพ /ข่าว

09 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: