Home > ข่าวการศึกษา > ปราจีน ๒ “บิ๊กเซอร์ไพรส์!!” ปรับกระบวนทัศน์ครู ภาค ๒

ปราจีน ๒ “บิ๊กเซอร์ไพรส์!!” ปรับกระบวนทัศน์ครู ภาค ๒

July 14, 2015

774159.JPG

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ร.ร.รักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมปรับกระบวนทัศน์ครู สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ภาค 2 ภายใต้ชื่อตอน “ปราจีน 2 ยังยิ้มได้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของผู้บังคับบัญชาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้บริหาร คณะครูจากทุกโรงเรียนในสังกัดทั้งรัฐและเอกชน และบุคลากร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมกว่า 1,800 คน บรรยากาศในการประชุมเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดยมีการแสดงละครจากคณะศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับ “เบื้องหลังความสำเร็จ รวมใจสู้ กู้ O-NET” จากนั้น ผอ. เขต 2 ได้สร้างเซอร์ไพรส์อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการร้องเพลง “ยังยิ้มได้” โดยมี “พริตตี้ สพป.ปจ. 2” เป็นแดนเซอร์ เรียกเสียงกรี๊ด และการร่วมกิจกรรมร้องเพลงจากเพื่อนครูได้กระหึ่มทั้งหอประชุม ทั้งนี้ ในการมอบนโยบายฯ ผอ.เขต ได้อธิบายเกี่ยวกับ Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 (ปีการศึกษา 2558-2559) ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฟังโดยละเอียด ซึ่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้เริ่ม Kick off ไปแล้วในหลายๆ กิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม “ผอ.ป.3” และ กิจกรรม “ดาวรุ่ง มุ่งสู่ฝัน” ที่เน้นพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างได้ผลในที่สุด นอกจากนี้ ผอ. เขต ยังได้กล่าวขอบคุณ และแสดงความชื่นชมความร่วมแรงร่วมใจของชาวปราจีนบุรี เขต 2 ที่ได้ร่วมรณรงค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามนโยบาย “รวมใจสู้ กู้ O-NET” เป็นเวลารวม 87 วันภายใต้ยุทธศาสตร์บัญญัติ 10 ประการ และผลพวงจากความมุ่งมั่น มานะพยายามดังกล่าวส่งผลให้ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ได้รับรางวัล “Top Ten เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น คะแนน O-NET พัฒนาการดีเยี่ยม ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ” โดยได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ขณะเดียวกันก็สามารถขยับลำดับที่ดีขึ้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจทั้งระดับชั้น ป.6 และ ม.3 นับเป็น “ชัยชนะ ระยะสั้น”ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มให้กับชาวปราจีน 2 ทุกคน โดยได้มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะครูให้กับตัวแทน ผอ.ร.ร. คือนายสมหมาย สมมิตร ประธานเขตคุณภาพนาดี 3 ในฐานะ ร.ร.ในสังกัด สพฐ. และนายนเรศ บุญช่วย ประธานเขตคุณภาพพิเศษ ตัวแทน ร.ร.เอกชน ส่วนตัวแทนคณะครู คุณครูสุมาลี นาสืบ ครู ร.ร.บ้านกุงประชาสรรค์ ขวัญใจวันครู 2558 (รุ่นแรก) และคุณครูนิศาชล บุญมาพิทักษ์กุล ครู ร.ร. วัดโคกอุดม รองอันดับ 1 ขวัญใจวันครู 2558 (แรกรุ่น) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน คุณครูสวรรยา ประสิทธิพงษ์ ครู ร.ร.มารีวิทยากบินทร์บุรี ขวัญใจวันครู 2558 (แรกรุ่น) ที่ไม่สามารถมาร่วมการประชุมได้ เนื่องจากกำลังมีน้อง เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ ผอ. เขต ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้มีความมุ่งมั่นและมานะพยายามต่อไปขอให้มองภาพความสำเร็จร่วมกันในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยเดินตาม Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง (ปีการศึกษา 2558-2559) ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง จริงจัง หวังผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป

14 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: