Home > ข่าวการศึกษา > สพม.เขต ๓๕ เดินหน้ายกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

สพม.เขต ๓๕ เดินหน้ายกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

July 14, 2015

773414.jpg

สพม.เขต ๓๕ เดินหน้ายกระดับคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กว่า ๓๐๐ คน ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง ในวันที่ผ่านมา

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต ๓๕ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงาน ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง โดยมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๓๐๐ คน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ และคณะ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งนโยบายของ ผอ.สพม.เขต ๓๕ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัด ให้ได้ตรงตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งไว้ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของครู เน้นพัฒนาทักษะการสร้างผลงานเชิงวิชาการ และนำไปปฏิบัติจริง จนบังเกิดผลเป็นคุณภาพผู้เรียน ผ่านการทดสอบ O-NET ต่อไป

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.866102423475861.107…

12 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: