Home > ข่าวการศึกษา > สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครพนม เขต ๑ ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

July 17, 2015

775757.JPG

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดร.เกษม สดงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชกที่ ๑๑ ตรวจกรณีปกติ ตามนโยบายเฉพาะ ๖ นโยบาย นโยบายเร่งด่วน ๓ นโยบาย การตรวจราชการกรณีพิเศษ งวดที่ ๒ และตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ร่วมต้อนรับและเข้าประชุมรับการตรวจราชการฯ นำโดย นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑, นายนิกุล มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษาล นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม<<<

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

17 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: