Home > ข่าวการศึกษา > อุตรดิตถ์ เขต ๒ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

อุตรดิตถ์ เขต ๒ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

July 18, 2015

775876.JPG

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้กับ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและทุกโรงเรียนในสังกัดมีแนวทางการดำเนินงานเป็นรูปแบบเดี่ยวกัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จึงได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 17- 19 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 โดยแบ่งการประชุมเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประชุมวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 รุ่นที่ 2 สำหรับครูในสังกัดอำเภอท่าปลาและอำเภอบ้านโคก ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 รุ่นที่ 3 สำหรับครูในสังกัดอำเภอน้ำปาดและฟากท่า ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ประภาศิริ ภาพ / จิรวรรณ ข่าว

17 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: