Home > ข่าวการศึกษา > สพป.น่าน เขต ๒ มอบบ้านหลังที่ ๑๐ โครงการ สร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” ให้กับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้

สพป.น่าน เขต ๒ มอบบ้านหลังที่ ๑๐ โครงการ สร้างบ้าน ๘๙ หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” ให้กับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้

July 20, 2015

776248.JPG

สพป.น่าน เขต 2 มอบบ้านหลังที่ 10 โครงการ สร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” ให้กับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธ.ค.58 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านน้ำช้างพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้สร้างบ้านให้กับเด็กชายกิตติภณ กาบแก้ว นักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เนื่องจากบ้านไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน และสนับสนุนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียน และให้นักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในก่อสร้างบ้านดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและร่วมบริจาคเงิน ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน ชมรมลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน ผู้ใหญ่ใจบุญ และผู้มีจิตศรัทธา โดยได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

เนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” ให้กับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึงนำบ้านหลังกล่าวเข้าร่วมโครงการ เป็นหลังที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

19 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: