Home > ข่าวการศึกษา > นายกฯเซ็นหมอณรงค์กลับสธ.

นายกฯเซ็นหมอณรงค์กลับสธ.

August 6, 2015

“บิ๊กตู่” ลงนามให้ “หมอณรงค์” ปลัดสธ. กลับไปทำงานที่กระทรวง หลังสั่งโยกมาอยู่สำนักนายกฯ 5 เดือน

5f76h5ba7aa98ee697icj.jpg

4 ส.ค. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงนามในคำสั่ง ที่ 204/22558 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติงานกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 75/2558 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 ให้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นักบริหาร ระดับสูง) กระทรวงสาธารณสุข มาปฏิบัติราชการสำนักนายารัฐมนตรี โดยได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพรางก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 70/2558 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เพื่อให้การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น บัดนี้ การดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวยุติแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) (3) (4) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 75/2558 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นักบริหารระดับสูง) กลับไปปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ณรงค์ ได้ระบคำสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกฯ เป็นเวลา 5 เดือน โดยระหว่างนั้น ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง นพ.ณรงค์ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ผลตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่า นพ.ณรงค์ มีความคิดเห็นในการทำงานเป็นไปในทิศทางต่างกับ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. ทั้งนี้ นพ.ณรงค์ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: