Home > ข่าวการศึกษา > เปิดใจ มูฮำหมัด ยาโงะ ตุรกีสอนให้มองโลกเป็น

เปิดใจ มูฮำหมัด ยาโงะ ตุรกีสอนให้มองโลกเป็น

August 13, 2015

เปิดโลกการศึกษามุสลิม : เปิดใจ “มูฮำหมัด ยาโงะ” ตุรกีสอนให้มองโลกเป็น : dolman_cairo@hotmail.com

g68abb7dif7jeb5ce756k.jpg

เรื่องราวประเด็นร้อน ยังคงรุมเร้า ร้อนรุ่มหลังจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์บุกเข้าทำลายสถานกงสุลกิตติมาศักดิ์ไทยประจำนครอิสตันบูลของกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยต่อการส่งตัวชาวอุยกูร์กับจีนของรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นชนวนให้มีการประท้วงที่สถานทูตไทย ณ กรุงอังการา แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตุรกีตอนนี้ไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่อนักศึกษาไทยในตุรกี

วันนี้ได้สัมภาษณ์น้องนักศึกษาไทยในตุรกีคนหนึ่ง ซึ่งจะมาเล่าถึงอดีต จากเด็กบ้านๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอบชิงทุนท่องโลกโกอินเตอร์ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ “มูฮำหมัด ยาโงะ” เป็นคน อ.กรงปินัง จ.ยะลา เป็นบุตรของ นายแวอูมา ยาโงะ กับ นางรอกีเยาะห์ ดีสะเอะ มีอาชีพทำสวน “มูฮำหมัด” เป็นคนที่ 2 ของพี่น้อง 8 คน จบชั้นศาสนาในระดับซานาวี หรือมัธยมปลาย และสามัญในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา สอบชิงทุนไปศึกษาที่ประเทศตุรกีเป็นเวลา 5 ปี และสามารถคว้าปริญญาได้มาอย่างน่าชื่นชม

“มูฮำหมัด” มีความใฝ่ฝันอยากเรียนต่อต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆ แต่รู้ว่าทางบ้านไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะส่งให้เรียนได้ จึงตั้งใจเรียนเป็นพิเศษและพยายามรักษาคะแนนการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ตลอดเพื่อที่จะได้มีโอกาสสอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยไม่ต้องรบกวนทางบ้าน ซึ่งประเทศตุรกีคือประเทศที่ตัวเองใฝ่ฝัน เพราะมีพื้นที่สองทวีปและมีอารยธรรมที่ยาวนาน

และในปีนั้นถือว่าเป็นความโชคดีที่ทางประเทศตุรกีมีนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่เด็กต่างชาติทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยมีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมูฮำหมัดเล่าว่า การเข้าสอบครั้งนั้นให้พูดความตั้งใจและแสดงถึงจุดหมายที่ชัดเจนในปีนั้น มูฮำหมัดจึงได้เป็น 1 ใน 3 ตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับทุนรัฐบาลตุรกี ชีวิตการเรียนในตุรกีเด็กทุนทุกคนต้องเข้าเรียนเตรียมภาษาตุรกีก่อนเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งเป็นภาคบังคับและต้องผ่านหลักสูตรภาษาตุรกีก่อนจึงจะสามารถเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้

ซึ่งในปีนั้นทางหน่วยงานได้จัดให้นักศึกษาทุนเรียนภาษาที่ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยอังการา ณ กรุงอังการา หลังสอบภาษาผ่าน มูฮำหมัดก็ได้เลือกเรียนในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอักเดนิส เมืองอันทัลยา เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาการเรียนการสอน 4 ปี

เคล็ดลับการเรียนภาษาตุรกีคือ ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาและพยายามสื่อสารกับคนตุรกีให้มากที่สุด เวลาว่างส่วนใหญ่ก็จะฟังเพลง ดูหนัง อ่านการ์ตูนที่เป็นภาษาตุรกี และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เรียนภาษาตุรกีได้เร็วขึ้นคือ การที่คนตุรกีไม่ใช้ภาษาอื่นเลย นอกจากภาษาตุรกี การเป็นเด็กทุนทุกอย่างรัฐบาลตุรกีจะเป็นผู้ออกค่าเล่าเรียนทั้งหมดตลอดหลักสูตร ได้อยู่หอพักรัฐบาล อาหารวันละ 2 มื้อ เช้ากับมื้อเย็น มีประกันสุขภาพรักษาพยาบาลฟรี ได้เงินทุนเดือนละ 600 ลีราตุรกีต่อเดือน (คิดเป็นเงินไทยได้ประมาณ 7,800 บาท)

มูฮำหมัด พูดถึงการศึกษาในประเทศตุรกี เป็นการศึกษาที่ไม่เน้นกิจกรรม หรือสั่งงาน แต่เน้นเรื่องการถ่ายทอดเนื้อหาโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอน บรรยากาศการเรียนแบบโต้ตอบและถกเถียงระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน และเป็นการกระตุ้นนักศึกษาให้นำความรู้ในห้องเรียนไปต่อยอดอย่างไม่สิ้นสุด จุดเด่นของสังคมตุรกีคือ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีการจัดการกับความแตกต่างและความหลากหลายได้อย่างลงตัว

นอกจากความรู้ที่ได้ในห้องเรียนแล้ว นอกห้องเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและการเป็นอยู่ของสังคมตุรกี ได้เรียนสัมผัสร่องรอยประวัติศาสตร์ อารยธรรมต่างๆ จากการท่องเที่ยว เพราะประเทศตุรกีเป็นทางผ่านของอารยธรรมระหว่างอารยธรรมโบราณกับอารยธรรมสมัยใหม่ เมื่อจบการศึกษาแล้วมูฮำหมัดตั้งใจไว้ว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เล่าเรียนจากประเทศตุรกีมาใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น และได้ฝากข้อความถึงน้องๆ ที่มีความตั้งใจจะมาเรียนต่อที่ประเทศตุรกี ให้ตั้งใจให้แน่วแน่ มีเจตนาที่ดี อย่าท้อต่ออุปสรรค ไม่ว่าจะในด้านภาษา วัฒนธรรม ความคิดที่ต่างกัน

โดยเฉพาะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตที่ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักและพร้อมที่จะเปิดใจยอมรับทุกความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคม “ขอบคุณประเทศตุรกี ที่สอนให้เข้าใจโลกและมองโลกเป็น”

(เปิดโลกการศึกษามุสลิม : เปิดใจ ‘มูฮำหมัด ยาโงะ’ ตุรกีสอนให้มองโลกเป็น : dolman_cairo@hotmail.com)

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: