Home > ข่าวการศึกษา > หน่วยงาน สพป. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

หน่วยงาน สพป. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

August 18, 2015

สพม.เขต ๓๕ ต้อนรับ นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพม.เขต ๓๕

790454.jpg

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม.เขต ๓๕ ให้การต้อนรับ นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพม.เขต ๓๕ คนใหม่ และคณะบุคลากร สพม.เขต ๓๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

ในเวลา ๑๑.๓๐ น. นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพม.เขต ๓๕ คนใหม่เดินทางมาถึง สพม.เขต ๓๕ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์ สพม.เขต ๓๕ และกล่าวต้อนรับคณะบุคลากร สพม.เขต ๓๖ ที่มาร่วมส่งในครั้งนี้ กว่า ๑๐๐ คน

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อร่วมพิธีต้อนรับอันยิ่งใหญ่ ที่สพม.เขต ๓๕ ร่วมกับคณะผู้บริหารมัธยมศึกษา สพม.เขต ๓๕ จัดขึ้น โดยมีนายณัฐฏพล แสงศรีจันทร์ อดีต ผอ.สพม.เขต ๓๕ กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ หลังจากนั้นคณะบุคลากร สพม.เขต ๓๕ และสพม.เขต ๓๖ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และบันทึกภาพร่วมกัน

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพม.เขต ๓๕ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ และกล่าวว่า ถึงแม้จะมาอยู่ สพม.เขต ๓๕ อีกเพียง ๑๓ เดือน ๑๓ วัน ก็จะขอร่วมพัฒนาชาติกับคณะ สพม.เขต ๓๕ ต่อไป อีกทั้ง กล่าวขอบคุณ ชาวคณะสพม.เขต ๓๖ ทุกท่านที่ให้ความเมตตาครอบครัวของผม และร่วมสร้างภาพความสำเร็จจนเป็นรูปธรรมจนถึงปัจจุบันนี้

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/secondary35/media_set?set=a.883947518358018.107…

ชม VTR แนะนำ นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ.สพม.เขต ๓๕ https://www.youtube.com/watch?v=sE1IMSOsFfQ

สพป.ปข. 2 เปิดงาน BBL โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด

790136.JPG

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดงาน BBL โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด ภายใต้ชื่อ “พลิกโฉมโรงเรียนสัญจร” เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นโรงเรียนแกนนำของโรงเรียนในอำเภอสามร้อยยอด ในการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ “พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี” ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยทฤษฎีของสมอง BBL (Brain Base Learning) ซึ่งมีกุญแจสำคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จอยู่ 5 ดอก ได้แก่ ดอกที่ 1 สนามเด็กเล่น ดอกที่ 2 ห้องเรียน ดอกที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ ดอกที่ 4 หนังสือเรียนและใบงาน ดอกที่ 5 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ฐาน เช่น ฐานที่ 1 สนามเด็กเล่น ฐานที่ 2 กิจกรรม Brain Gym ฐานที่ 3 กิจกรรม Cup Song ฐานที่ 4 กิจกรรมห้องเรียน ฐานที่ 5 หนังสือเรียน ฐานที่ 6 สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการกุญแจครบทั้ง 5 ดอก โดยดำเนินการไปพร้อมกันทุกชั้นเรียน และในการจัดงาน “พลิกโฉมโรงเรียนสัญจร” ขึ้นนี้เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอสามร้อยยอด ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอสามร้อยยอด และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด

โครงการปันน้ำใจเพื่อที่อยู่อาศัย มอบบ้านให้ครอบครัวยากจน นักเรียนสังกัดสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

790425.jpg

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายราชิต สุดพุ่ม ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน มอบบ้านและโฉลดที่ดินให้ครอบครัวเด็กชายอนิวัติน์ หนูน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงวิไลวรรณ หนูน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเด็กหญิงประภัสสร หนูน้อย นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านปากน้ำ อำเภอฉวาง สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งบิดาชื่อนายเสงี่ยม หนูน้อย มารดาชื่อนางจำเนียร เมืองบรรจบ โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอฉวาง, นายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 และคณะร่วมต้อนรับและเยี่ยมชมบ้านพร้อมร่วมถ่ายภาพกับครอบครัวนักเรียน ณ บ้านเลขที่ 331 หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการปันน้ำใจเพื่อที่อยู่อาศัย “มอบบ้านให้ครอบครัวยากจน” ดำเนินการสร้างบ้านให้ครอบครัว “หนูน้อย” โดยมูลนิธิอยู่อาศัยประเทศไทย ร่วมกับชุมรมนกกรงหัวจุกกรุงเทพและกลุ่ม BMW และเพื่อน ๆ ร่วมกันสร้างที่อยู่อาศัยให้กับครัวดังกล่าว ซึ่งนายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวตอนหนึ่งว่า “ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ยื่นมือเข้ามาร่วมช่วยเหลือ ไม่ว่าการบริจาคเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ยานพาหนะ และเงินทองที่โอนเข้าบัญชี นั้น ขอให้ทางครอบครัวจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาเด็กทั้งสามคนให้เป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป”

17 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: