Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ลำพูน เขต ๒ เยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

สพป.ลำพูน เขต ๒ เยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

August 19, 2015

791076.JPG

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินโครงการคาราวานเยี่ยมบ้านเด็ก ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558 เนื่องในปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยมีนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะเยี่ยมบ้านนักเรียนในอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2558 จำนวน 4 รายได้แก่ ด.ญ.กุลจิรา ปันดอน นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าพลู , ด.ช.กฤษฎา ป๊อกฝ้าย นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยห้า ,ด.ญ.พิมพ์ชนก ชนันชนะ นักเรียนโรงเรียนบ้านดอยแดน และด.ญ.หทัยชนก เรือนคำ นักเรียนโรงเรียนบ้านสันปูเลย , นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะเยี่ยมบ้านนักเรียนในอำเภอลี้ (ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย) พร้อมมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรฯให้กับด.ช.ธนวิทย์ นิลไชย นักเรียนโรงเรียนบ้านสันวิไล พร้อมกันนี้นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะเยี่ยมบ้านนักเรียนในอ.ทุ่งหัวช้าง พร้อมมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรฯให้กับนายภูมิ ลาดใจ นักเรียนโรงเรียนบ้านปวง และด.ญ.พิชชาพร ปานเดือนจรัส นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แสม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

18 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: