Home > ข่าวการศึกษา > สพป.นครราชสีมา เขต ๒ จัดมหกรรมวิชาการงานอาชีพฯ และรับมอบศูนย์การเรียนรู้ CPF วิถีเกษตรพอเพียงสู่โรงเรียนและชุมชน

สพป.นครราชสีมา เขต ๒ จัดมหกรรมวิชาการงานอาชีพฯ และรับมอบศูนย์การเรียนรู้ CPF วิถีเกษตรพอเพียงสู่โรงเรียนและชุมชน

August 22, 2015

792209.JPG

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการงานอาชีพ ผสานค่านิยมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน 2558 และรับมอบศูนย์การเรียนรู้ CPF วิถีเกษตรพอเพียงสู่โรงเรียนและชุมชน โดย นายวิชา มานะดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 กล่าวรายงาน และนำแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยความร่วมมือจากบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนและชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1.การรับมอบศูนย์การเรียนรู้ CPF วิถีเกษตรพอเพียงสู่โรงเรียนและชุมชน 2.การรับมอบ โครงการสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 3.การจัดนิทรรศการงานอาชีพจากหน่วยงานเอกชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชน 4.การจัดนิทรรศการวิชาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโรงเรียนต้นแบบ 5.กิจกรรมปลูกป่า และพิธีบวชป่า(ต้นพะยูงในพื้นที่สวนป่าของโรงเรียน) [[คลิกชมอัลบั้มภาพ]]

21 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: