Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ.รุกการสื่อสารผ่านระบบ Line ส่งตรงถึงโรงเรียนในเขตพื้นที่

สพฐ.รุกการสื่อสารผ่านระบบ Line ส่งตรงถึงโรงเรียนในเขตพื้นที่

August 28, 2015

794375.JPG

***สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สร้างเครือข่ายการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ Line แก่นักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่ พร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาวันนี้(28 สิงหาคม 58) ที่โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนากำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในส่วนกลาง ได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ และทิศทางด้านการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล แก่นักประชาสัมพันธ์ และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง รวมถึงการจัดทำเครือข่าย โอเบคไลน์ (obec line) ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพการประชุมสัมมนาในครั้งนี้นักประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งพร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนากำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งนี้ ประกอบด้วย นักประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต จำนวน 183 คน และนักประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต จำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 408 คน.

วรางคณา อนันตะ / ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

28 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: