Home > ข่าวการศึกษา > “ครูคำหล้า”ถ่ายทอดประสบการณ์งานข่าว สู่ นัก ปชส.สพฐ.

“ครูคำหล้า”ถ่ายทอดประสบการณ์งานข่าว สู่ นัก ปชส.สพฐ.

September 10, 2015

796803.JPG

ประสิทธิ์ จันทร์ดา คอลัมนิสต์ชื่อดังแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หรือที่เรารู้จักกันดีในนามปากกา “ครูคำหล้า” ผู้ที่ถือว่าคลุกคลีในวงการศึกษาและวงการสื่อมวลชนมาอย่างยาวนาน ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านงานข่าวให้กับนักประชาสัมพันธ์ การศึกษาขึ้นพื้นฐานทั่วประเทศ

วันนี้(9 ก.ย. 58) ที่โรงแรมรัชดาซิตี้ กทม. นายประสิทธิ์ จันทร์ดา “ครูคำหล้า” เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สพฐ. ยุคใหม่ เครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล” ในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ โดยผู้เข้ารับการอบรมคือ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเขียนข่าว และการประชาสัมพันธ์ สามารถเผยแพร่ภารกิจของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนงานการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายประสิทธิ์ จันทร์ดา หรือ “ครูคำหล้า” ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการศึกษาและสื่อสารมวลชนว่า จุดเริ่มต้น คือในสมัยเป็นครู ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู สอนเด็กนักเรียนจากที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้อ่านออก เขียนได้ เกิดความรู้สึกภูมิใจ จึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้สังคมได้รับรู้ จึงเริ่มถ่ายภาพ ส่งเนื้อข่าวให้สื่อมวลชนในท้องที่ ซึ่งสมัยก่อนขั้นตอนในการส่งข่าวค่อนข้างยุ่งยาก ด้วยวัสดุอุปกรณ์ไม่มีความทันสมัยเท่าในยุคปัจจุบัน เมื่อเรื่องราวของเด็กๆได้รับการตีพิมพ์ จึงรู้สึกดีใจและเป็นแรงบันดาลใจในการเผยแพร่ข่าวการศึกษา จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สื่อข่าวประจำสำนักพิมพ์ต่างๆมาจนถึงปัจจุบัน

ในยุคดิจิตอล มีสื่อช่องทางใหม่เกิดขึ้นมากมาย การสื่อสารเป็นเสรีภาพมากขึ้น บทบาทหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ต้องเลือกข่าวสารที่ดีขององค์กรนำมาเผยแพร่ มีการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง แม้ในการทำงานจะมีอุปสรรคเกิดขึ้น ก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่งานที่เราประชาสัมพันธ์นั่นสำเร็จ เราจะเกิดความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ทำ

“ครูคำหล้า” ถือว่าเป็นตำราเล่มใหญ่ของนักประชาสัมพันธ์ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในวงการสื่อสารมวลชนด้านการศึกษา และองค์ความรู้ที่สั่งสมมานานให้นักประชาสัมพันธ์ ได้เรียนรู้และเดินตามได้เป็นอย่างดี …

09 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: