Home > ข่าวการศึกษา > รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

September 11, 2015

ผอ.สพป.กทม.ร่วมพิธีคืนวันที่ผันผ่าน ชีวิตและงานการศึกษา และประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

797366.JPG

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. ร่วมพิธี “คืนวันที่ผันผ่าน ชีวิตและงานการศึกษา” และประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการทำงานให้แก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวสรุปใจความได้ว่า ” 1.ให้จัดการศึกษาให้ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน มีความสุข2.เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”3.ให้ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาช่วยกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจหลักและกิจแฝงที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายในประเด็นต่าง ๆ …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว (ดาวน์โหลดภาพที่ http://www.prbkk.wordpress.com)

สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์และการประเมินออนไลน์

797181.JPG

วันที่ 10 ก.ย. 58 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการประเมินออนไลน์” ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด และมีความรู้ ความสามารถในการประเมินออนไลน์ และการจัดทำรายงานผลเสนอขอรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ซึ่งมีครูปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 1 – 3 เข้าร่วมอบรม รวม 50 คน และได้วิทยากรแกนนำระดับพื้นที่ (Local Training) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครูชำนาญการ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ นางจำลองลักษณ์ ก้อนทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบึงบา และนางสาววิยดา เดชไทย ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบึงบา มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

น้องทามหนูน้อยหัวใจนักสู้รับมอบจักรยานพระราชทาน

797268.JPG

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2258 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญจักรยานพระราชทาน ไปมอบให้เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ (น้องทาม) ณ บ้านเลขที่ 200/5 หมู่ 3 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ หรือน้องทาม ปัจจุบันอายุ 11 ปี เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองนาดงกวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นเด็กที่พิการแขนทั้งข้าง แต่ไม่เคยย่อท้อ มีห้วใจนักสู้ โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านได้เข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงชื่นชม โดยได้พระราชทานจักรยานเพื่อเป็นกำลังใจและทรงช่วยเหลือด้านการศึกษาสร้างความปีติให้เจ้าตัวและครอบครัวอย่างสุดซึ้ง น้องทามได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า “รู้สึกตื่นเต้น ดีใจ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จะขี่จักรยานที่ได้รับพระราชทานคันนี้ออกกำลังกายไปโรงเรียนทุกวัน” โดยในวันนี้นายประยุทธ์ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยนายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งการจัดการศึกษา และคณะได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบดังกล่าว.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

10 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: