Home > ข่าวการศึกษา > สมป.จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน สังกัด สพม.๓๔ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

สมป.จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน สังกัด สพม.๓๔ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

September 12, 2015

797598.jpg

วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระย รอง ผอ.สพม.34 นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ ผอ.ร.ร.แม่แตง นายวรทัศน์ บุญโคตร ผอ.ร.ร.สันกำแพง นางสาววิไลวรรณ พิริยะกฤต ผอ.ร.ร.แม่ริมวิทยาคม นางสาวเปรมศรี นามพลแสน ผอ.ร.ร.เชียงดาววิทยาคม นายสมนึก เมืองเจริญ ผอ.รร.สบเมยวิทยาคม นายพิเชษฐ์ รัตนวรากุล รอง ผอ.รร.กาวิละวิทยาลัย นายสมประสงค์ อินเจริญ รอง ผอ.รร.หอพระ นายดำรงค์ มหาทุมะรัตน์ รอง ผอ.รร.สันทรายวิทยาคม และนายสิทธิพงษ์ ศรีหล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดย ดร.สิทธิชัมูล มูลเขียน ผอ.สพม.34 กล่าวแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและมอบของที่ระลึกให้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต่อจากนั้น นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 นายวรทัศน์ บุญโคตร ผอ.รร.สันกำแพง นายสมประสงค์ อินเจริญ รอง ผอ.รร.หอพระ ตัวแทนผู้เกษียณ ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดงานมุทิตาจิต ในงานมีกิจกรรมของการแสดงของนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนสันกำแพง งานมุทิตาจิตได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ขอขอบคุณภาพถ่าย : ครูอันธิฌา ขาวแสง ครูชมพูพักตร์ นิลคง เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหอพระ

https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.115183737…

11 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: