Home > ข่าวการศึกษา > สพป.น่าน เขต ๑ รุดเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้อุทิศตนเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของนักเรียน กรณีนมโรงเรียนบูดเน่าเสีย

สพป.น่าน เขต ๑ รุดเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้อุทิศตนเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของนักเรียน กรณีนมโรงเรียนบูดเน่าเสีย

September 16, 2015

798231.jpg

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วยนายสมเร็จ อุดแดง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประชุมชี้แจงเพื่อปรับความเข้าใจกับครู และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อ.นาหมื่น ณ โรงเรียนบ้านน้ำลี อำเภอนาหมื่น โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนนาหมื่น ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอนาหมื่น ผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมและรับทราบ ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุการณ์กรณีที่โรงเรียนบ้านน้ำลี ได้รับนมโรงเรียนตามที่ได้รับจัดสรรจาก อบต.ปิงหลวงมาเป็นประจำ โรงเรียนได้รับนมโรงเรียนตามจำนวนทุกครัง ตรงต่อเวลาและมีคุณภาพดี ไม่มีปัญหาแต่ประการใด โดยมีเจ้าหน้าที่จาก อบต.ปิงหลวง ดำเนินการจัดส่งนมให้ถึงโรงเรียนด้วยความเรียบร้อยมาตลอด จนกระทั่งวันที่ 3 กันยายน 2558 นางสาววิไลวรรณ กองนันท์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับแจกนมให้นักเรียนดื่ม ปรากฎว่านมเน่าสาเสียหมดทั้งลัง มีกลิ่นเหม็น รสขม เป็นวุ้นบ้าง เป็นก้อนบ้าง นางสาววิไลวรรณ กองนันท์ ได้โทรศัพท์ติดต่อกับ สมาชิก อบต.น้ำลีให้มาดูหลักฐานแล้ว ต่อมาในวันที่ 4 กันยายน 2558 ได้แจ้งให้ครูรักษาราชการ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำลี ทราบข้อเท็จจริงและดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน ปรากฎว่ามีนมบูดจริง โรงเรียนจึงได้รายงานให้ อบต.ปิงหลวงและ สพป.น่าน เขต 1 ทราบ สพป.น่าน เขต 1 จึงได้กำชับให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ตรวจสอบอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร หากมีปัญหาให้รายงาน สพป.น่าน เขต 1 โดยด่วน และจากกรณีที่มีข่าว ครูโรงเรียนบ้านน้ำลี ได้มีการถูกข่มขู่เนื่องจากนำปัญหาเรื่องกรณีนมบูดมาเปิดเผย สพป.น่าน เขต 1 ได้ดำเนินการเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด โดยตรวจสอบข้อมูลจากครูและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่ ทั้งนี้ จีงได้สร้างความเข้าใจกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงแล้วว่าครูโรงเรียนบ้านน้ำลีให้ข่าวดังกล่าวเนื่องด้วยมีเจตนาดีกับเด็กนักเรียน มิได้มีเจตนาให้มีผลกระทบต่อ อบต.ปิงหลวง กรณีนมบูดอาจเกิดจากการขนส่ง หรือกระบวนการผลิต ซึ่งขณะนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวงได้รับทราบและเข้าใจกันแล้ว ทั้งนี้ นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ นางสาววิไลวรรณ กองนันท์ พนักงานราชการ ตำแหน่งครู ซึ่งเป็นครูผู้อุทิศตนเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของนักเรียน กรณีโรงเรียนบ้านน้ำลี ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จ.น่าน ได้นำเรื่องนมบูดเน่าของโรงเรียนแจ้งแก่สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อป้องกันสวัสดิภาพความปลอดภัยของเด็กนักเรียน นำไปสู่การตรวจสอบคุณภาพของนมและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และแก่นักเรียนทั้งประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็ถูกกระแสงกดดัน จากผู้ที่เสียผลประโยชน์ในการปกป้องประโยชน์ของทางกราชการของครู ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องครูที่กระทำความดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้เป็นประจักษ์ เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรทั่วไปและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้กระทำความดีให้มีกำลังใจในการกระทำคุณงามความดีสืบไป

14 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: