Home > ข่าวการศึกษา > ข่าว สพป. ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

ข่าว สพป. ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

September 17, 2015

สุพรรณบุรี เขต 3 บรรยากาศวันที่สองของการรับสมัครบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

798673.JPG

15 ก.ย. 58 บรรยากาศการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 วันนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา สรุปยอดสมัครครูผู้ช่วยฯ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

5 สังคมศึกษา 38+20 = 58

7 คอมพิวเตอร์ 95+50 = 145

8 ประถมศึกษา 5+3 = 8

9 ปฐมวัย 41+13 = 54

รวม 296+133 = 429 รายละเอียดการรับสมัครสอบในครั้งนี้ มีดังนี้ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. – 20 ก.ย. 58 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบภาคก. วันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 58 ภาค ข. วันที่ 11 ต.ค. 58 และ ภาค ค. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ต.ค. 58 และจะประกาศรายชื่อผู้สอนแข่งขันได้ภายในวันที่ 20 ต.ค. 58

ผอ.สพม.9 บรรยายพิเศษการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเคียงธารา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

798680.JPG

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 บรรยายพิเศษการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเคียงธารา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี++การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเคียงธารา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (15 กันยายน 2558) ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

เริ่มต้นด้วยการแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากท่าน ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภารกิจของ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษากับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนายชาติ สว่างศรี ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และดร.ชาญชัย ทิพเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.ฯ และกิจกรรมสุดท้ายของวันกับกิจกรรมกลุ่ม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” โดยนางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และคณะ

16 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: