Archive

Archive for October, 2015

สร้างจิตวิญญาณความเป็นไทยภารกิจครูอาสาจุฬาลงกรณ์

October 30, 2015 Leave a comment

สร้างจิตวิญญาณความเป็นไทยภารกิจ”ครูอาสาจุฬาลงกรณ์” : หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ

Read more…

ภตช.

October 29, 2015 Leave a comment

g5ddhahai66ka5h55fh78.jpg

กลายเป็นเรื่อง “ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์“ สั่นสะเทือนไปทั่ววงการพิมพ์ตำราแบบเรียน เมื่อ ”นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์” หัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานขององค์การค้า (อค.) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสพฐ.สั่งซื้อหนังสือใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากอค. แทนการสั่งซื้อจากสำนักพิมพ์เอกชน อ้างเพื่อให้เด็กได้ใช้ตำราที่มีเนื้อหาเดียวกันและแก้ปัญหาการจัดส่งหนังสือล่าช้า เกี่ยวกับเรื่องนี้ “นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์” กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) กล่าวกับ “คม ชัดลึก” ว่า ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 64 ระบุว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือ ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

“บ้านเราเปิดเสรีตำราเรียนมาตั้งแต่ปี 2542 แล้ว หากใช้อำนาจรัฐ ให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อตำราเรียนจากหน่วยงานของรัฐ เท่ากับหน่วยงานรัฐทำผิดกฎหมายบ้านเมือง ผิดทั้งพ.ร.บ.การศึกษา 2542 ผิดทั้งพ.ร.บ.ฮั้ว 2542 ผิดทั้งพ.ร.บ.ป.ป.ช. และเข้าข่ายรัฐผูกขาดตำราเรียนเป็นการฮั้วขั้นเทพระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยอ้างธุรกิจกำไรขาดทุนขององค์การค้าให้อยู่รอด แต่ละเลยบทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาให้ดีและมีคุณภาพกับคนไทย” เลขาธิการภตช.ระบุ

เลขาธิการ ภตช. กล่าวอีกว่า การนำเด็ก 10 ล้านคนมาเป็นตัวประกันความอยู่รอดขององค์การค้า เป็นเหตุผลที่่เลวร้ายมาก เป็นการทำลายอนาคตการศึกษาเด็กไทย การคิดแค่หวังเงิน 3,000 ล้านบาทที่สพฐ.จะโอนให้องค์การค้าเป็นค่าจัดซื้อแบบเรียนในปีการศึกษา 2559 ก็จะทำให้องค์การอยู่รอด ไม่ต้องปลดพนักงานองค์การค้าจำนวน 2,700 คน ทั้งที่ความจริงศักยภาพแท่นพิมพ์องค์การค้าใช้พนักงานเพียง 200 คนก็ดำเนินการได้ แต่การผูกขาดตำราแบบเรียนแบบนี้ ระหวังสำนักพิมพ์เอกชนจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ เพราะได้รับผลกระทบโดยตรงและชัดเจนมาก อาทิ พนักงานในสำนักพิมพ์เอกชนกว่า 12,000 คน อาจจะต้องถูกเลิกจ้าง เมื่อรัฐผูกขาดตำราเรียน นับเป็นการถอยหลังเข้าคลอง

“หากจะใช้มาตรา 44 ยกเลิกพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้นเป็นอำนาจที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สามารถทำได้ แต่ถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ เมื่อย้อนมาดูบทบาทหน้าที่ของศธ.และพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ใช่มีหน้าที่เพื่อช่วยองค์กรใดองค์กรหนึ่งให้อยู่รอด แต่ต้องรับผิดชอบการปฏิรูปการศึกษาชาติ การยกเครื่องและการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย อย่าลืมว่า ตำราเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่ผูกขาดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นั้นแต่ละปีใช้งบ 2,000 ล้านบาท แต่ผลสอบโอเน็ตของเด็กไทยใน 2 วิชานี้ตกต่ำมาตลอดในรอบ 5 ปี เป็นเรื่องที่ศธ.ควรจะทบทวนเช่นกัน” เลขาธิการ ภตช. ระบุ

ดูเหมือนว่า บรรดาสำนักพิมพ์เอกชนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ ทั้งในแง่ผลกระทบและข้อโต้แย้งใดๆ เนื่องจากจะขอรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในกลุ่มสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ซึ่งอาจกำหนดท่าทีในโอกาสต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ว.เทคโนโลยีสยามส่งรถพลังงานแสงอาทิตย์แข่งขันที่ออสซี่

October 24, 2015 Leave a comment

รถพลังงานแสงอาทิตย์ ของว.เทคโนโลยีสยาม เดินทางถึงเส้นชัยเมืองแอดิเลด ออสเตรเลีย ในการแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก

Read more…

กรุงเทพดุสิตเวชการยกระดับวงการแพทย์ไทยสู่ระดับโลก

October 24, 2015 Leave a comment

กรุงเทพดุสิตเวชการ ยกระดับวงการแพทย์ไทยสู่ระดับโลก

Read more…

แต่งตั้งโยกย้ายสสจ.-ผอ.รพ.๗๔ตำแหน่ง

October 22, 2015 Leave a comment

ปลัดสธ.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทั่วประเทศ 74 ตำแหน่ง “สสจ. – ผอ.รพ.” มีผลทันที

Read more…

เรียน เล่น เห็นชีวิตหนุนทักษะชีวิตศตวรรษที่๒๑

October 22, 2015 Leave a comment

“เรียน เล่น เห็นชีวิต”หนุนทักษะชีวิตศตวรรษที่21 : แพรวพรรณ สุริวงศ์

Read more…

ไพบูลย์ลุยสอบงบสสส.๑๙ต.ค.นี้

October 18, 2015 Leave a comment

“ไพบูลย์” เรียกประชุม ศอตช. เชิญ ป.ป.ช. ป.ป.ท. คตร. สตง. ชี้แจงข้อมูลการตรวจสอบงบประมาณ สสส. 19 ต.ค.นี้

Read more…