Home > ข่าวการศึกษา > ว่อนไลน์สสส.ถูกคตร.ตรวจสอบ

ว่อนไลน์สสส.ถูกคตร.ตรวจสอบ

October 1, 2015

ว่อน “ไลน์” ส่งถึงคน “สสส.” ระบุ “คตร.” กล่าวหาทำงานนอกขอบข่าย แย่งบทบาท “คมนาคม-กรมการศาสนา” สั่งเตรียมข้อมูล เช็กโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง เร่งตอบโต้ทันควัน

dicbi6ahaeae6bh6ibcjb.jpg

1 ต.ค. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีการส่งข้อความผ่านไลน์ คาดว่าเป็นผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส่งถึงบุคลากรใน สสส. โดยเนื้อความ ระบุว่า จากเหตุการณ์หลายเดือนก่อนที่ สสส. อยู่ในวิกฤตของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อยกเลิก Earmarked tax และพวกเราฝ่าวิกฤตมาได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) มาตรวจสอบ โดยที่มีการกล่าวหาว่างาน สสส. อยู่นอกขอบข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การตั้งศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เป็นบทบาทของกระทรวงคมนาคม งานสวดมนต์ข้ามปี เป็นงานของกรมการศาสนา หรืองานพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกับกระทรวงต่างๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนไม่ใช่บทบาท สสส. เป็นต้น ซึ่ง สสส. ยังไม่ทันได้ชี้แจง คตร. ก็สรุปผล และส่งรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อความ ระบุอีกว่า การตรวจสอบของ คตร. ครั้งนี้ เชื่อว่าไม่เป็นไปตามปกติ อาจมีการแทรกแซงโดยธุรกิจที่เสียประโยชน์ และมีความเสี่ยงสูงที่ สสส. อาจจะถูกทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง โดยอาจเสนอให้ สสส. เข้าสู่ระบบบริหารราชการปกติ หรือแทรกแซงการทำงานของ สสส. ให้ไม่สามารถดำเนินการได้เหมือนเดิม ซึ่งจากการได้หารือด่วนกับผู้บริหารทุกคน เพื่อวางแผนรับมือกับสถานการณ์ เป็นไปได้ว่าช่วง 1 – 2 สัปดาห์นี้ อาจมีการโจมตีการทำงานของ สสส. ออกมาทางสื่อและโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างกระแสและความชอบธรรมในการทำลาย สสส. โดยขณะนี้ ได้ตั้งทีมสื่อสารเฉพาะกิจ เพื่อรวบรวมข้อมูลและประเด็น จัดทำชุดสื่อสารที่ตรงจุด เข้าใจง่าย หากมีการโจมตี สสส. ก็จะตอบโต้และสื่อสารให้กับสังคมเข้าใจโดยเร็วและทันสถานการณ์

ทั้งนี้ ยังระบุว่า สิ่งที่ชาว สสส. ต้องช่วยกันทำ คือ เตรียมข้อมูลการทำงานของ สสส. ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ผลงานเด่นของแต่ละสำนัก และชี้แจงประเด็นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ คตร. มีคำถามและตั้งข้อสังเกตทุกประเด็น คอยสอดส่องสื่อต่างๆ ที่มีประเด็นเชิงลบกับ สสส. แล้วช่วยกันส่งข่าวให้ทีมสื่อสารกลางได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ช่วยเตรียมข้อมูลผลงานของสำนัก พร้อมหลักฐานอ้างอิงที่สนับสนุนผลงานอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยกันทำความเข้าใจกับภาคีและสังคม เมื่อทีมสื่อสาร สสส. ให้สัญญาณ เชื่อว่าครั้งนี้ สสส. จะผ่านวิกฤตไปได้

เมื่อผู้สื่อข่าว ‘คม ชัด ลึก’ พยายามสอบถามเรื่องนี้ต่อ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. แต่ไม่สามารถติดต่อได้

แหล่งข่าวใน สสส. ระบุว่า เรื่องผลการตรวจสอบของ คตร. เป็นเรื่องจริง ซึ่ง สสส. จะต้องชี้แจงต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: