Home > ข่าวการศึกษา > สุทธิพรโต้ตามก.ม.นั่งรักษาการอธิการฯเอแบคได้

สุทธิพรโต้ตามก.ม.นั่งรักษาการอธิการฯเอแบคได้

October 3, 2015

gffak5h6j5h7c96j5g997.jpg

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ดร.สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือม.เอแบค พร้อมผศ.ดร.ประแสง มงคลสิริ และนายสุเทพ เลาหะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเอแบค ร่วมแถลงชี้แจงการอนุมัติจบและการรับปริญญาของนักศึกษาเอแบค โดยดร.สุทธิพร กล่าวว่า ขณะนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ยกเว้นตนได้รับหนังสือเวียนเรื่องการอนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557 จากภารดาสุรสิทธิ์ สุขชัย นายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว แต่กรรมการส่วนใหญ่มีมติร่วมกันว่าจะไม่ลงนาม เนื่องจากในหนังสือเวียนดังกล่าวระบุเพียงจำนวนนักศึกษาแต่ละคณะว่าจบกี่คนเท่านั้น แต่ไม่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งที่ ตามหลักการการจะอนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา จะต้องมีรายชื่อนักศึกษา มีคณะที่สำเร็จการศึกษา และคะแนน ตลอดจนหน่วยกิตที่สำเร็จการศึกษาแนบมาให้พิจารณาด้วย ดังนั้น กรรมการสภาฯจะทำหนังสือแจ้งเหตุผลของการไม่ลงนามดังกล่าวไปยังนายกสภามหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 7 ต.ค.2558 และจะขอส่งตัวแทนเข้าไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอเอกสารการเรียนจบของนักศึกษา จากนั้นจะมอบให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยทำหนังสือเวียนไปยังกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามอนุมัติ ซึ่งจะเป็นดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมาย “ยืนยันว่านักศึกษาจำนวนกว่า 3,000 คน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จะได้รับปริญญาบัตรในวันที่ 22 พ.ย.2558 ตามกำหนดการเดิมและเป็นปริญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีศักดิ์และสิทธิ์ในปริญญาที่จะได้รับอย่างแน่นอน ซึ่งผมไม่อยากให้นักศึกษากังวล เพราะที่ผ่านมาการอนุมัติปริญญาบัตรสามารถดำเนินการได้ถึงสิ้นเดือนต.ค. จึงไม่น่าจะมีปัญหา แต่เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องช่วยกันเพื่อทำให้นักศึกษาได้ใบปริญญาบัตรที่ถูกต้อง โดยคาดว่าในวันที่ 13 ต.ค.2558 ซึ่งพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้เชิญสภามหาวิทยาลัยไปหารือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย และน่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ลงนามในใบปริญญาบัตรของนักศึกษา ระหว่างผมกับภารดาบัญชา แสงหิรัญ โดยผมหวังว่าการหารือครั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการจะใช้กฎหมายมาพูดคุยกัน ซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วว่าผมไม่ใช่รักษาการอธิการบดี ผมก็ยอมถอย ”ดร.สุทธิพร กล่าว ทั้งนี้ ที่ผ่านมา จากการสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่ามติสภาที่ไม่ได้ลงนามโดยนายกสภา เป็นคำสั่งที่ชอบธรรมหรือไม่ ซึ่งทางสกอ.ก็ตอบกลับมาว่า สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีได้ ตามมาตรา 42 (2) พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ยังได้นำเรื่องไปยื่นต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งศาลก็รับคำฟ้องและออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยระบุว่า ให้ภารดาบัญชา ถูกพักงานมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2558 และดร.สุทธิพร เป็นผู้รักษาการอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย.2558 และมีคำสั่งห้ามมิให้ภารดาบัญชา พร้อมด้วยนายวิทยา เจริญศรี นายธนา กายพันธุ์เลิศ นายวีรศักดิ์ อนุสนธิวงศ์ และนายสมพล ณ สงขลา กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางผมปฎิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการอธิการบดี ดร.สุทธิพร กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีการระบุว่าตนพ้นสภาพจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.2558 นั้น ขอชี้แจงว่าตนในฐานะรักษาการอธิการบดีต้องปฎิบัติหน้าที่ในการลงในเอกสารต่างๆ ร่วมถึงคำสั่งต่อสัญญาอาจารย์ด้วย ซึ่งขณะนี้ตนได้ต่อสัญญาความเป็นอาจารย์ของตนเอง ในฐานะหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบิน ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2558 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 26 ก.ย. 2558 ก็ได้รับทราบการออกคำสั่งดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ปัจจุบันตนจึงดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบิน กรรมการสภาในฐานะตัวแทนคณาจารย์ และรักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งการที่ระบุว่าตนไม่ต่อสัญญาเป็นอาจารย์ม.เอแบค จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: