Home > ข่าวการศึกษา > สพป.พิจิตร เขต ๑ จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์และจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สพป.พิจิตร เขต ๑ จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์และจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

October 5, 2015

802229.jpg

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๒๕๕๘ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์และจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ และในวันที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๕๘ ณ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า โดยรวมข้าราชการครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๙๑ คน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ข้าราชการครูทราบ เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ สนับสนุนอุดมการณ์เกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงนำไปสู่การสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

คุณธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแจ้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ทั้งนี้ยังได้จัดพิมพ์หนังสือรวมบทความเกี่ยวกับเพลงเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม พร้อมทั้งจัดทำ DVD เพลงที่เกี่ยวข้องแจกผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เปิดเผยว่า การจัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์และจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเน้นให้ครูได้นำความรู้ที่ได้จากการประชุม หนังสือ และ DVD นำไปจัดการเรียนรู้เรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม ซึ่งในหนังสือดังกล่าวเป็นบทความเกี่ยวกับเพลงที่ตนเองเป็นผู้เขียนตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งครูทุกคนได้อ่านก็นำความรู้ที่ได้นำไปประกอบการสอนนักเรียนและเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องให้นักเรียนได้ฟัง เหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องประกอบเพลง ซึ่งหนังสือและเพลงดังกล่าวเป็นของมีคุณค่าที่ตนเองได้รวบรวมจัดทำขึ้น จักรพงษ์ ศุขวิทย์ ภาพ/ข่าว

05 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: