Home > ข่าวการศึกษา > เครือข่ายการจัดการศึกษาลุ่มซุ่ม – บ้องตี้ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬา ลุ่มสุ่ม – บ้องตี้ เกมส์ ๕๘

เครือข่ายการจัดการศึกษาลุ่มซุ่ม – บ้องตี้ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬา ลุ่มสุ่ม – บ้องตี้ เกมส์ ๕๘

October 7, 2015

802712.jpg

วันที่ 6 กันยายน 2558 นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาลุ่มสุ่ม – บ้องตี้ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด 8 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 2.โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 3.โรงเรียนหลุงกัง 4.โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 5.โรงเรียนบ้านหนองขอน 6.โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 7.โรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 8.โรงเรียนบ้านบ้องตี้

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย พลายนามัย สุขภาพจิตที่แข็งแรง แสดงความสามารถของตนในทางที่ถูกต้อง เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรภายในเครือข่าย ณ บริเวณสนามฟุตบอลที่ว่าการอำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่นี่+++

ข่าว / ภาพ : ธนาคาร สุทธิ

06 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: