Home > ข่าวการศึกษา > ซอนต้าพิษณุโลกร่วมกับนิสิตแพทย์สัญจรป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม

ซอนต้าพิษณุโลกร่วมกับนิสิตแพทย์สัญจรป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม

October 9, 2015

803578.JPG

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น. สโมสรซอนต้าพิษณุโลกร่วมกับนิสิตแพทย์ปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกสัญจรตามโครงการ “หมอสูติฯ มอนอสัญจร” ป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม ณ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) โดยจัดกิจกรรมป้องกันการท้องไม่พร้อมให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง การระมัดระวังตนเองของเด็กผู้หญิงเพื่อไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุก โดยการให้การศึกษา (Preventive educational activity) การสร้างความตระหนัก และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ เพื่อปรารถนาที่จะเอาชนะใจตนเองและป้องกันตนเองไม่ให้พลาดพลั้งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สามารถป้องกันตนเองไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และไม่ติดโรคที่ไม่พึงปรารถนาจากเพศสัมพันธ์ การกิจกรรมในรูปแบบฐานการเรียนรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี.

08 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: