Home > ข่าวการศึกษา > สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

October 11, 2015

804153.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การสอบแข่งขันครั้งนี้มีผู้ตรวจราชการจาก สพฐ. และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมากำกับติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้มีการเปิดสอบแข่งขันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียน ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 10- 11 ตุลาคม 2558 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 พร้อมประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 20 ตุลาคม 2558

ในส่วนของ สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขัน เพื่อสอดส่อง ดูแลความเคลื่อนไหวและสังเกตการณ์ พร้อมรายงานเหตุการณ์ต่างๆ หากพบความเสี่ยง ปัญหาหรืออุปสรรคให้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

ในการนี้ นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้กำกับ ดูแล แนะนำให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอย่างเคร่งครัดและรายงานให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระยะๆ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการทุจริตหรือการทำผิดกฎระเบียบแต่อย่างใด โดยได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันไว้ดังนี้ 1)ตรวจตัวผู้สมัครสอบทุกคนก่อนเข้าห้องสอบ 2)ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำพระอินทร์ ประจำ ณ สนามสอบ พร้อมทั้งเดินตรวจตราความเรียบร้อยภายในห้องสอบ และบริเวณสนามสอบ 3) จัดพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาพิสูจน์ตัวผู้เข้าสอบทุกคนทุกวิชาที่สอบ ทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 4)ห้ามผู้เข้าสอบนำสัมภาระทุกชนิด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้จัดเตรียมปากกา ดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ อุปกรณ์เหลาดินสอให้ผู้เข้าสอบ และ 5)ผู้เข้าสอบห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ พร้อมทั้ง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าสอบอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างจะสามารถช่วยให้สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยได้ และหากมีข้าราชการครู ผู้บริหาร ดำเนินการกวดวิชา จำหน่ายเอกสารที่จะเป็นการหาประโยชน์หรือให้คุณกับผู้เข้าสอบ จะดำเนินการตามขั้นตอนของราชการอย่างเด็ดขาด

11 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: