Home > ข่าวการศึกษา > การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

October 16, 2015

804665.jpg

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ประธานฝ่ายอำนวยการสอบแข่งขันฯ พร้อมด้วย

คณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ได้ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียน

ในโอกาสนี้ สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก สพฐ.ที่ให้ ดร.พีระ รัตนวิจิต ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ (ประธานกรรมการฯ) และนายสมบูรณ์ อรุณพงษ์ ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 พร้อมด้วยผู้แทน สพฐ. เดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมการดำเนินการสอบบรรจุฯ และให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ที่ได้เสียสละเวลาในวันหยุดราชการเป็นคณะกรรมการกลางในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ในครั้งนี้

ทั้งนี้ การสอบแข่งขันฯ ภาค ก.ในวันที่ 10 ต.ค.58 การสอบฯ ภาค ข. วันที่ 11 ต.ค.58 และการสอบฯ ภาค ค. วันที่ 12 ต.ค.58 มีผู้มีสิทธิสอบ 633 คน มาเข้าสอบทั้งสิ้น 588 คน สรุปการดำเนินการสอบแข่งขันฯ

เป็นไปด้วยความราบรื่น โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ ภาพ/ข่าว : ศัณศณี – วาสนา (ปชส.สพป.จบ.2)

12 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: