Home > ข่าวการศึกษา > แต่งตั้งโยกย้ายสสจ.-ผอ.รพ.๗๔ตำแหน่ง

แต่งตั้งโยกย้ายสสจ.-ผอ.รพ.๗๔ตำแหน่ง

October 22, 2015

ปลัดสธ.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทั่วประเทศ 74 ตำแหน่ง “สสจ. – ผอ.รพ.” มีผลทันที

7d6jbc78bkfb7cbkiafce.jpg

22 ต.ค. 58 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งโยกย้าย 7 ฉบับ รวม 74 คน มีทั้งการย้ายข้าราชการ และการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน โดยมีทั้งตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) รวมทั้งการเลื่อนระดับ ซึ่งให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกอบด้วย คำสั่งย้ายข้าราชการ 4 ฉบับ คือ

1) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1796/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 19 ราย มี 1. นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ให้ดำรงตำแหน่งเป็น นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) น่าน 2. นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ลำปาง ให้ดำรงตำแหน่งเป็น นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน

3. นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สสจ.น่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็น นพ.สสจ.พิษณุโลก 4. นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ฉะเชิงเทรา ไปเป็น นพ.สสจ.ลพบุรี 5. นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.กาญจนบุรี ไปเป็น นพ.สสจ.ราชบุรี 6. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นพ.สสจ.กระบี่ ไปเป็น นพ.สสจ.กาญจนบุรี 7. นพ.พิภพ เจนสุทธิเวชกุล นพ.สสจ.ราชบุรี ไปเป็น นพ.สสจ.นครปฐม 8. นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ระนอง ไปเป็น นพ.สสจ.สมุทรสงคราม 9. นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล นพ.สสจ.ลพบุรี ไปเป็น นพ.สสจ.ชลบุรี 10. นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.จันทบุรี ไปเป็น นพ.สสจ.สระแก้ว 11. นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นพ.สสจ.บุรีรัมย์ ไปเป็น นพ.สสจ.ขอนแก่น 12. นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นพ.สสจ.หนองคาย เป็น นพ.สสจ.เลย 13. นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นพ.สสจ.เลย ไปเป็น นพ.สสจ.นครราชสีมา

14. นพ.สุริยา รัตนปริญญา จาก นพ.สสจ.ขอนแก่น ไปเป็น นพ.สสจ.บุรีรัมย์ 15. นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง นพ.สสจ.สระแก้ว ไปเป็น นพ.สสจ.สุรินทร์ 16. นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์เวชกรรมป้องกัน สสจ.สงขลา ไปเป็น นพ.สสจ.พังงา 17. นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นนทบุรี ไปเป็น นพ.สสจ.ระนอง 18. นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นพ.สสจ.นราธิวาส ไปเป็น นพ.สสจ.สงขลา และ 19. นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง นายแพทย์เวชกรรมป้องกัน สสจ.ยะลา ไปเป็น นพ.สสจ.นราธิวาส

2) คำสั่งเลขที่ 1799/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จำนวน 1 ราย คือ นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.พังงา ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.กระบี่

3) คำสั่งเลขที่ 1800/2558 จำนวน 1 ราย คือ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา ผอ.สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (สป.สธ.) ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.หนองคาย

4) คำสั่งเลขที่ 1797/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 44 ราย โดยมีการเลื่อนระดับของ ผอ.โรงพยาบาลชุมชน เป็น รพ.ทั่วไป โดยเฉพาะ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ จาก ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ตำแหน่งนายแพทย์วิชาการเชี่ยวชาญ เป็น ผอ.รพ.ชุมแพ ตำแหน่งผู้อำนวยการสูง อีกทั้ง การย้าย ผอ.รพ. อาทิ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผอ.สำนักบริหารการสาธารณสุข สป.สธ. ไปเป็น ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ นพ.กิตติ กรรภิรมย์ ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ไปเป็น ผอ.สำนักบริหารการสาธารณสุข นพ.ไชยเวช ธนไพศาล จาก ผอ.รพ.พะเยา เป็น ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นต้น

ส่วนคำสั่งอีก 3 ฉบับ เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน มี 1) คำสั่งเลขที่ 1798/2558 จำนวน 4 ราย มี นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์ นายแพทย์ รพ.หนองคาย ไปเป็นผู้อำนวยการ รพ.สกลนคร นพ.จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ นายแพทย์ รพ.สุรินทร์ ไปเป็น ผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ นายแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ไปเป็น ผอ.รพ.พังงา และ นพ.ธีระศักดิ์ วิริยานนท์ นายแพทย์ รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ไปเป็น ผอ.รพ.เกาะสมุย

2) คำสั่งเลขที่ 2517/2558 มี 4 ราย คือ นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์เวชกรรมป้องกัน สสจ.อ่างทอง ไปเป็น สสจ.ลพบุรี นพ.โชคชัย สาครพานิช นพ.สสจ.ลพบุรี ไปเป็น นพ.สสจ.ปราจีนบุรี นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.มุกดาหาร ไปเป็น นพ.สสจ.ศรีสะเกษ และ นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์เวชกรรมป้องกัน สสจ.ศรีสะเกษ ไปเป็น นพ.สสจ.ยโสธร

3) คำสั่งเลขที่ 2518/2558 อีก 1 ราย คือ นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์เวชกรรมป้องกัน สสจ.มุกดาหาร ไปเป็น นพ.สสจ.มุกดาหาร

โดยทั้งหมดให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: