Home > ข่าวการศึกษา > สพฐ.ฟุ้ง!ลดเวลาเรียนวันแรกผลตอบรับดี

สพฐ.ฟุ้ง!ลดเวลาเรียนวันแรกผลตอบรับดี

November 3, 2015

สพฐ.ฟุ้ง!ลดเวลาเรียนวันแรกภาพรวมเรียบร้อยผลตอบรับดี ผู้ปกครองพอใจช่วยให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข ตั้งคณะทำงานวางรูปแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนเด็กที่ร่วมโครงการ

h9difakb7bb77ehkabida.jpg

3 พฤศจิกายน 2558 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในโรงเรียนนำร่อง 3,831 โรง ที่ได้เริ่มคิกออฟไปเมื่อวันที่2พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งทางเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนได้รายงานภาพรวมพบว่า ทุกโรงเรียนดำเนินการไปตามแนวทางที่ สพฐ.ได้มีการซักซ้อมไว้มีการจัดเมนูกิจกรรมให้เด็กได้เข้าร่วมอย่างหลากหลาย และเป็นไปตามนโยบายของพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่เน้นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะหัวใจในการสร้างทัศนคติที่ดี และทักษะการใช้มือในการลงมือปฎิบัติให้เกิดผลสำเร็จ

ขณะที่เสียงสะท้อนจากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปกครองเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการลดเวลาเรียน ทำให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุข มีสมาธิที่จะเรียนต่อไปอย่างมีความสุข ซึ่ง สพฐ.ก็จะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและรายงานความคืบหน้าทุกเดือนจบครบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2558

“แนวทางการติดตามจะให้เขตพื้นที่ฯลงไปดูทั้งเรื่องการบริหารจัดการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะสอบถามจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน ทั้งความพึงพอใจ ความเข้าใจในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ได้ ตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่มาจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และสำนักติดตามการวัดและประเมินผล ของ สพฐ. ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะวางรูปแบบการประเมินถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กใน การร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อขยายผลโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้ครอบคลุมโรงเรียนอื่นๆต่อไป” นายการุณ กล่าว

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: