Home > ข่าวการศึกษา > เดงกี มิชชั่น บัซรถให้ความรู้ไข้เลือดออกเคลื่อนที่

เดงกี มิชชั่น บัซรถให้ความรู้ไข้เลือดออกเคลื่อนที่

November 17, 2015

“เดงกี มิชชั่น บัซ”รถให้ความรู้ไข้เลือดออกเคลื่อนที่

f5ckd8cjf8ff65hj6fbj8.jpg

“ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจาก “ยุงลาย” ซึ่งเป็นพาหะของโรค นอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก และยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น ในทวีปเอเชียเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดประมาณร้อยละ 75 ของโรคไข้เลือดออกจากทั่วโลก ประเทศที่มีการระบาดในทวีปเอเชีย ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 166,107 ราย ไทย 150,454 ราย อินโดนีเซีย 101,218 ราย เวียดนาม 66,140 ราย มาเลเซีย 43,346 ราย สิงคโปร์ 22,205 ราย ในช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา อุบัติการณ์ไข้เลือดออกได้เพิ่มขึ้นถึง 30 เท่า ประเทศที่ติดอันดับไข้เลือดออก 5 จาก 10 ประเทศอยู่ในทวีปเอเชีย และคาดการณ์ว่า ในประชากรโลกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกจำนวน 2,500 ล้านคน มีประมาณ 1,800 ล้านคน อยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภาระค่าใช้จ่ายของทวีปเอเชียมากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ร้อยละ 50 เป็นค่าใช้จ่ายแบบแฝง โรคไข้เลือดออกนั้นก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 ปี แต่ผู้ใหญ่ก็มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงลาย ดังนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ กรมควบคุมโรค ร่วมกับ จังหวัดระยอง จัดงานรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกและเปิดตัวรถ Dengue Mission Buzz (เดงกี มิชชั่น บัซ) โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธาน และนายชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง สำหรับรถเดงกี มิชชั่น บัซ หรือรถให้ความรู้เคลื่อนที่เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เป็นรถที่ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน โดยจะเดินทางไปยังชุมชนต่างๆ ของประเทศนั้นๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม โดยเป็นความรู้ที่สามารถปฏิบัติได้ในทันที ภายในรถประกอบด้วยองค์ความรู้โรคไข้เลือดออก แผ่นพับ ใบปลิว ความรู้เกี่ยวกับวงจรของโรคไข้เลือดออก เป็นรถที่มีความทันสมัย สามารถเปิดด้านข้างออกได้ ใช้เป็นเวทีการแสดงต่างๆ เกี่ยวกับไข้เลือดออกได้ด้วย ทางกรมควบคุมโรคได้ตั้งเป้าไว้ประมาณ 4,000 กิโลเมตร เพื่อเข้าถึงประชากรได้กว่า 3 ล้านคน โดยเริ่มต้นจากเส้นทางที่พบการระบาดของโรค ส่วนอาการของโรคไข้เลือดออก มีไข้ 39-40 องศาเซลเซียส ปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัว ประมาณ 4-5 วัน เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในกระเพาะ โดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว ตับโต กดแล้วเจ็บบริเวณชายโครงข้างขวา ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ หรืออาการช็อก กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวดท้องมาก ก่อนจะมีอาการช็อก ชีพจรเบาเร็ว ความดันต่ำ การรักษา ใช้ยาลดไข้ ยาที่ควรใช้คือ พาราเซตามอล ให้ดื่มเกลือแร่บ่อยๆ สำหรับผู้ที่มีอาการขาดน้ำมากๆ ถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักในช่วงไข้ลดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ทั้งนี้ หากประชาชนพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ แค่ 1 รายให้แจ้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ เพื่อควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง และต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เช่น ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด ปล่อยปลากินลูกน้ำ หรือใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะกักเก็บน้ำ และประชาชนยังสามารถโทรศัพท์สอบถามหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่สายด่วนกระทรวงสาธารณสุข โทร.1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: