Home > ข่าวการศึกษา > นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการกพฐ. มอบภารกิจสำคัญแก่รองผอ.สพท.-นักประชาสัมพันธ์

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการกพฐ. มอบภารกิจสำคัญแก่รองผอ.สพท.-นักประชาสัมพันธ์

November 19, 2015

804828.jpg

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรมอะเดรียติค กทม. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้แก่รองผอ.สพท.ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษานักประชาสัมพันธ์ 225 เขต โดยมีนายสนิท แย้มเกษร ผอ.สำนักอำนวยการ นายประสิทธิ์ จันดา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับ โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการกพฐ.ได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยให้ประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนั่น เลขาธิการกพฐ.ยังได้มอบภารกิจสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายมาให้แก่สพฐ. คือ การร่วมจัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ BIKE FOR DAD “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ บทที่ 4 ปั่นทั่วไทยร่วมใจจงรักภักดี โดยมอบหมายภารกิจให้สพท.ได้บันทึกภาพถ่ายที่สื่อความหมายถึงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติเพื่อจัดส่งสพฐ.พิจารณาคัดเลือกจัดพิมพ์หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้

ต่อจากนั้น ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ รองเลขาธิการกพฐ. ได้ขึ้นเวทีพบปะและบรรยายพิเศษถึงบทบาทและความสำคัญของนักประชาสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยได้เน้นย้ำว่า หน่วยงานทำความดีมีผลงานปรากฎมากน้อยเพียงใด แต่ถ้าขาดกระบวนการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพก็เหมือนจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น

19 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: