Home > ข่าวการศึกษา > เสนอดาว์พงษ์ทบทวนผูกขาดตำรา

เสนอดาว์พงษ์ทบทวนผูกขาดตำรา

November 19, 2015

สมาคมผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เผย ผลกระทบจากนโยบายให้ สพฐ.จัดซื้อหนังสือ 4 รายวิชาโดยตรง เสนอ “ดาว์พงษ์” ทบทวน “ผูกขาดตำรา”

kbaad9ga7a6g9iehca69k.jpg

หลังจากกลายเป็นเรื่องสั่นสะเทือนไปทั่ววงการพิมพ์ตำราแบบเรียน เมื่อนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ หัวหน้าคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและติดตามการดำเนินงานขององค์การค้า (อค.) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด สพฐ.สั่งซื้อหนังสือใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จาก อค.แทนการสั่งซื้อจากสำนักพิมพ์เอกชน โดยอ้างว่าเพื่อให้เด็กได้ใช้ตำราที่มีเนื้อหาเดียวกัน และแก้ปัญหาการจัดส่งหนังสือล่าช้า

ล่าสุด วันนี้ (19 พ.ค.) สมาคมผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เผย ผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว พร้อมเสนอข้อมูลเพื่อตอบประเด็นปัญหาต่างๆ ให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอีกครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: