Home > ข่าวการศึกษา > วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๘

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๘

November 25, 2015

805033.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรม “ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “ ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 58 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้จัดตั้งกองลูกเสือไทย ซึ่งบรรดาลูกเสือ เนตรนารี และ พสกนิกรชาวไทย ต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ สนามฟุตบอลหน้าอาคารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี พิธี เริ่มเวลา 8.00 น. โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด เป็นประธาน ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 1,287 คน

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต1 รายงาน

25 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: