Home > ข่าวการศึกษา > รมช.ศธ.ลงใต้เยี่ยมร.ร.ปอเนาะเช็กลดเวลาเรียน

รมช.ศธ.ลงใต้เยี่ยมร.ร.ปอเนาะเช็กลดเวลาเรียน

November 28, 2015

รมช.ศึกษาฯลงพื้นที่ จว.ชายแดนใต้ เยี่ยมโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลุยขยายโอกาสการศึกษา-เยี่ยม ร.ร.ปอเนาะในพื้นที่ พร้อมตรวจนโยบายลดเวลาเรียนฯ

ib9b9abajghfckbafk6e8.jpg

27พ.ย.2558 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส และติดตามการพัฒนาของนักเรียนตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยโรงเรียนบ้านท่าสาป เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการจัดการศึกษาอาชีพให้กับนักเรียนให้มีงานทำปัจจุบันมีนักเรียนระดับอนุบาล-ระดับประถม จำนวน 364 คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 64 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 428 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อดูการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในการเรียนการสอนสายสามัญและศาสนาพร้อมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาที่ทันสมัยตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอ แนะของทางโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบายในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้นั้น ได้สอบถามครู นักเรียน ผู้ปกครอง ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปสรุปเป็นภาพรวมการทำงานทั้งหมดในการขยายผลโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศในปี 2559

ช่วงบ่าย พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้เดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะ อิสลามศาสน์ดารุสลาม (ปอเนาะ ตาแซะ) ต.ตาแซะ อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2548 อีกทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาปอเนาะต้นแบบภายใต้โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ด้วย

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: